Vállalatfinanszírozás

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1o4xjIwAolnfQ0sTDu9uTA8n7aBAdXsK1?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2BE52NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatfinanszírozás
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 28/28
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező szakirány tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csubák Tibor Krisztián

A tantárgy szakmai tartalma: Összekötő kapocs az elméleti és a gyakorlati pénzügyi ismeretek között. Olyan alapvető ismeretek átadása a cél, aminek révén a hallgató megismeri a vállalkozás számára szóba jöhető finanszírozási alternatívákat és képes lesz összetett szempontrendszer alapján konzekvens finanszírozási döntést hozni.


Évközi tanulmányi követelmények: Egy esettanulmány megoldása és a szemináriumi jelenlét. Az esettanulmány feladat kiírása 2016.09.25-től megtalálható az egyetem moodle (moodle.uni-corvinus.hu) rendszerében. Az esettanulmányt elektronikus formában 2016.11.27-ig kell elküldeni az alábbi e-mail címre: bavfin10@gmail.com. Késedelmes leadás esetén minden megkezdett napi késedelem során 3 pont levonás jár.
• Külföldön tanuló hallgató számára az esettanulmány elkészítése, valamint az év végi írásbeli vizsga teljesítése a követelmény. A tanszéki honlapon illetve a moodle rendszerben elérhető esettanulmányt kell elkészíteni és 2016.11.27-ig kell elküldeni az alábbi e-mail címre: bavfin10@gmail.com.


Vizsgakövetelmény: Év végi írásbeli vizsga


Az értékelés módszere: Évközi követelmények keretében összesen 40 pont szerzésére van mód. Év végén írásbeli vizsga van 60 pont értékben. Mind az évközi követelmények esetében, mind az év végi vizsgán külön-külön minimum 50%-ot kell elérni a tantárgy sikeres teljesítéséhez


Tananyag leírása: Vállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai. A vállalkozás pénzszükségletének meghatározása. Tőkejellegű és adósság-jellegű finanszírozás különbsége. A lehetséges finanszírozási alternatívák számbavétele és csoportosítása. MM-tételek, avagy mit mond az elmélet. Belső finanszírozási formák. Osztalékpolitika jelentősége. Külső tőkejellegű finanszírozás: Tőzsdei részvénykibocsátás. Hogyan kell lebonyolítani? Hogyan időzítsünk? Mitől függ az ár? Előnyök-hátrányok. Külső adósság-jellegű, nem intézményes finanszírozási formák: Vevői előlegek, szállítói hitelek, csekk, váltó, és kötvénykibocsátás.
Bankhitelek típusai, jellemzői, előnyök-hátrányok. Hitelügylet folyamata, hitelezési döntéseket befolyásoló tényezők. Lízing és faktoring szerepe a finanszírozásban.


Órarendi beosztás: lásd. moodle rendszer


Kompetencia leírása: A hallgató a tárgy elvégzése után szakszerű módon finanszírozási döntést tud hozni egy vállalkozás pénzügyi vezetőjeként. Ismerni fogja a finanszírozást nyújtó intézmények elvárásait és döntéshozatali mechanizmusát, aminek birtokában sikeresen lehet finanszírozási forrást szerezni a vállalat számára.


Félévközi ellenőrzések: nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egy esettanulmány megoldása és a szemináriumi jelenlét. Az esettanulmány feladat kiírása 206.09.25-től megtalálható az egyetem moodle (moodle.uni-corvinus.hu) rendszerében. Az esettanulmányt elektronikus formában 2016.11.27-ig kell elküldeni az alábbi e-mail címre: bavfin10@gmail.com. Késedelmes leadás esetén minden megkezdett napi késedelem során 3 pont levonás jár


Szak neve: Nemzetközi gazdálkodási alapképzés


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat