Természetismeret

Tanmenet szerint:

5. osztály:

 1. A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei, az őszi változások
 2. Az őszibarack
 3. A dió
 4. A szőlő
 5. A paprika
 6. A káposztafélék
 7. A házi sertés
 8. A szarvasmarha
 9. A házi tyúk
 10. A házi veréb és a füstifecske
 11. A házi légy
 12. Az anyag és tulajdonságai
 13. Az anyag különleges tulajdonságai
 14. A víz
 15. A levegő
 16. A talaj
 17. Az alaprajztól a térképig
 18. Irányok, távolságok a valóságban és a térképen
 19. A domborzati formák
 20. A térképi ábrázolás jellemzői
 21. A térképfajták
 22. A földrajzi helymeghatározás
 23. Bolygónk térségei
 24. Hazánk nagytájai, szomszédos országaink
 25. Az Univerzum és részei
 26. A Föld alakja és mozgásai
 27. A Hold
 28. A Föld éghajlata
 29. Az időjárási és az éghajlati elemek
 30. A csapadék
 31. Az éghajlat és módosító tényezői
 32. Hazánk éghajlata
 33. Tavaszi változások és a virág
 34. A vöröshagyma
 35. A burgonya
 36. Az éti csiga
 37. A tulipán
 38. A tanya
 39. A házityúk
 40. A házikacsa
 41. A sertés
 42. A szarvasmarha
 43. Az egyszikű és a kétszikű növény összehasonlítása
 44. A falu
 45. A házi tyúk

6. osztály: 

 1. A felszín alatti vizek
 2. A folyóvizek
 3. A folyóvizek felszínformáló tevékenysége és a folyószabályozás
 4. A tavak
 5. A hazai erdők
 6. A hazai erdők fái
 7. A hazai erdők aljnövényzete
 8. A vizek és vízpartok növényvilága
 9. Az emberi test
 10. Az emberi bőr
 11. Az ember mozgása
 12. Az ember táplálkozása
 13. Az ember légzése
 14. Az emberi vér
 15. Az ember kiválasztó szervrendszere
 16. Az ember érzékszervei
 17. Az ember szaporodási szervrendszere
 18. Hazánk földrajza
 19. Domborzati formák
 20. Magyarország nagytájai és ábrázolásuk
 21. Szélességi körök
 22. Hosszúsági körök
 23. A dió és szőlő levelének összehasonlítása
 24. Fogyasztható növényi részek
 25. A növények élettartama
 26. A madarak szaporodása
 27. A légy testfelépítése
 28. Az éti csiga testfelépítése és mozgása
 29. Hazánk éghajlata
 30. Csapadékformák
 31. Égitestek
 32. Hegyvidéki települések gazdasági tevékenységei
 33. A hegyvidéki éghajlat
 34. Az erdő haszna és típusai
 35. A tölgyerdő
 36. A bükkerdő
 37. A fenyvesek
 38. A gímszarvas, az őz, a vaddisznó, a róka és a fácán
 39. A mókus és a harkály
 40. A denevér és a bagoly
 41. Az erdő-és vadgazdálkodás
 42. A hegységképződés
 43. A kőzetek csoportjai
 44. A bányászat
 45. A víz hasznosítása
 46. A víz körforgása, a folyóvíz, mint felszínformáló erő és a tavak
 47. Vízpartok élővilága
 48. Vizenyős élőhelyek
 49. Nádas és gyékényes, a kecskebéka, a vízi sikló, a mocsári teknős, a szúnyog és a szitakötő
 50. Hínárok, a ponty, vízimadarak, folyami rák és tavi kagyló
 51. A tárgyak színe
 52. Halászat, tógazdaságok és a nád hasznosítása
 53. Ember és a víz
 54. A kanyargó folyó és a folyószabályozás
 55. A Föld mozgásai, alakja és szerkezete
 56. Kontinensek és óceánok
 57. Európa határai, részei és hazánk elhelyezkedése
 58. A Kárpát-medence
 59. A Föld éghajlata
 60. A valódi mérsékelt öv és a mediterrán éghajlat
 61. Magyarország tájai
 62. Budapest
 63. Esztergom 
 64. A városi környezet
 65. A szennyezett városi környezet
 66. A mozgás szervrendszerének egészségtana
 67. Az ember egyedfejlődése
 68. A biztonság
Impresszum
Adatvédelmi szabályzat