Protokoll


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1m7NyYv5AV692QSVRMHApI1h2PFljv5pU?usp=sharing


A tantárgy kódja: 7PE20NGKC9M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Protokoll
A tantárgy neve (angolul): Protocol
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 28 óra gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bokor Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A félév során a politikai kommunikáció szakirány hallgatói részletesen megismerkednek a viselkedéskultúra fő tényezőivel, valamint a legfontosabb protokollszabályokkal, különös tekintettel az európai diplomácia szempontjából releváns aspektusokra. Emellett természetesen az interkulturális viselkedési sajátosságok elmélete és gyakorlata is szerephez jut a tananyagban.


Évközi tanulmányi követelmények: Fejenként egy korreferátum megtartása a félév elején választott témából.


Vizsgakövetelmény: Nincs, a félév gyakorlati jeggyel zárul.


Az értékelés módszere: Az értékelés ötfokú skálán történik. A félév végi érdemjegy két részjegyből tevődik össze: az egyik (40%-os súllyal) a korreferátum minőségének és a felhasznált szakirodalmi háttérnek megfelelően alakul ki, a másik (60%-os súllyal) a félév végén esedékes zárthelyi dolgozat eredményétől függ. E kettő súlyozott átlaga adja a végső érdemjegyet.


Tananyag leírása: 1. Bemutatkozás és a témák felosztása
2. A viselkedéskultúra alapjai, alapfogalmak
3. Diplomáciatörténeti áttekintés
4. Állami, vállalati és magánprotokoll
5. Köszönés, bemutatkozás, bemutatás, megszólítás, társalgás,nyilvános viselkedés
6. Protokoll, nem és gender: a partner segítése, női udvariasság
7. Lazítás, dohányzás, pontosság
8. Telefon, névjegy, írásbeli udvariasság
9. Ajándék, virág, kitüntetés, borravaló
10. Rangsorolás, ültetés, meghívás, fogadások, rendezvények
11. Jól ápoltság, öltözködés
12. Vendéglátás, étkezési kultúra, hivatalos programok szervezése és lebonyolítása
13. Kultúrák és viselkedési sajátosságok
14. Zárthelyi dolgozat megírása
15. Összefoglalás és értékelés


Órarendi beosztás: K 11.20-12.40


Kompetencia leírása: A hallgatók a félév végére képessé válnak a protokolláris szabályok gyakorlati alkalmazására, interkulturális érzékenységük fejlesztésére, fokozására, valamint arra, hogy kétséges esetekben áttekintsék a vonatkozó szakirodalmat.


Félévközi ellenőrzések: Korreferátum megtartása + a félév során egyeztetett időpontban a félév vége felé zárthelyi dolgozat megírása.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Ld. fent.


Szak neve: Kommunikáció- és médiatudomány MA; Politológia


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat