Makroökonómia


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 


A tantárgy kódja: 4MA23NAK02B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: FIGYELEM!!! EZ A TEMATIKA CSAK A TÁRGYRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZZA. AZ ADOTT FÉLÉV SZERKEZETÉVEL ÉS KÖVETELMÉNYEIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT A TANSZÉK A TÁRGY MOODLE OLDALÁN TESZI KÖZZÉ!!!
A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása.
A makroökonómia tárgy felvételének előfeltétele a mikroökonómia című tárgy sikeres teljesítése. Miután a kurzus során bizonyos mikroökonómiában megismert fogalmakat, valamint módszertani elemeket használni fogunk, ettől az előfeltételtől nem tudunk, és nem is kívánunk eltekinteni, kérjük, hogy ezt sem a Makroökonómia Tanszéken, sem a karok Dékáni Hivataljainál ne is kérvényezzék, mert a válasz elutasító lesz.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy az előfeltétel a tárgy FELVÉTELÉHEZ, nem a tárgy teljesítéséhez kapcsolódik, így az sem lehetséges, valaki a mikroökonómia TUF-ot, és a makroökonómia kurzust együtt vegye fel.
A Makroökonómia Tanszék minden olyan hallgatót, aki az előfeltétel teljesítése nélkül vette fel a tárgyat, töröl a kurzus hallgatóinak listájáról.


Évközi tanulmányi követelmények: A makroökonómia kurzus keretein belül maximálisan 100 pont szerezhető a következő bontásban:
a félév során a lent olvasható táblázatban megjelölt hetek szemináriumain (vagy egyéb tájékoztatás esetén az előadáson) 12-12 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. Ezek a dol¬gozatok számítási feladatokat és elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, s helyes megoldásukra maximum 20 perc áll rendelkezésre. A táblázatból az is jól látszik, hogy szemináriumi dolgozatok írására összesen 6 alkalmat jelöltünk ki. Ebből a hat dolgozatból csak 5-öt kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 60 lehet. E rendszer azt is jelenti, hogy (i) aki mind a hat dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb öt dolgozat eredményét számítja be a szemináriumon szerzett pontjaiba, illetve (ii) a Makroökonómia Tanszék SEMMILYEN (sem betegség, sem fontos egyéb irányú elfoglaltság, sem egyszerű "elfelejtettem") indok alapján nem irat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám megszerzésére már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.
a vizsgaidőszakban egy "félév végi dolgozatban" 40 pontért 20 darab feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A vizsgák pontos időpontját a Tanszék a vizsgaidőszak előtt a NEPTUN rendszerben hozza nyilvánosságra. A félév végi dolgozaton VAN minimumkövetelmény: a pontok 40%-át minimálisan el kell érni. Aki ezt a minimumkövetleményt nem teljesíti, elégtelent kap, melyet utóvizsgán javíthat.
3. hét Tények, fogalmak
5. hét Hosszú távú modell.
7. hét Solow modell, konvergencia.
9. hét Solow modell
11. hét Rövid táv versus hosszú táv, rövid távú modell: árupiac
13. hét Rövid távú modell: pénzpiac, aggregált kereslet, aggregált kínálat.


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: írásbeli vizsga


Tananyag leírása: Az alábbi táblázatban heti bontásban soroljuk fel a szemináriumokon áttekintendő témaköröket. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tema¬tikában foglalt témakörök ismerete akkor is kötelező, ha az adott héten valamilyen munkaszüneti nap miatt elmarad az óra. A makroökonómia egy egyetemi kurzus, így feltételezhető, hogy a kurzus hallgatói bizonyos témaköröket ÖNÁLLÓAN, a könyv, és egyéb segédanyagok fel¬használásával is fel tudnak dolgozni. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a tankőnyv kijelölt fejezeteit MÉG A SZEMINÁRIUM előtt KÖTELEZŐ elolvasni, ez mind a megértést, mind a szemináriumi munkát nagymértékben segíti.
1. hét Tények, alapfogalmak 01: GDP 1., 2. fejezet
2. hét Tények, alapfogalmak 02: infláció, kamat, munkanélküliség. 2., 5. fejezet
3. hét Hosszú távú modell 01: szereplők-piacok-egyensúly. 3. fejezet
4. hét Hosszú távú modell 02: alkalmazások. 3. fejezet
5. hét Solow modell 01: konvergencia. 4. fejezet
6. hét Solow modell 02: technológiai fejlődés. 4. fejezet
7. hét Solow modell 03: alkalmazási lehetőségek. 4. fejezet
8. hét Hosszú táv versus rövid táv. 8. fejezet
9. hét Rövid távú modell: árupiac. 9. fejezet
10. hét Rövid távú modell: pénzpiac, pénzkínálat. 9., 18. fejezet
11. hét Rövid távú modell: pénzkereslet, aggregált keresleti függvény. 9., 18., 10. fejezet
12. hét Rövid távú modell: aggregált kínálat. 12. fejezet
13. hét Fiskális politika. 9., 16. fejezet
14. hét Monetáris politika 9., 18. fejezet


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása: Modellen alapuló logikus gondolkodás, a közgazdasági fogalomtár bővítése, elemzési eszközök használata releváns gazdasági kérdések megoldására.


Félévközi ellenőrzések: A makroökonómia kurzus keretein belül maximálisan 100 pont szerezhető a következő bontásban:
a félév során a lent olvasható táblázatban megjelölt hetek szemináriumain (vagy egyéb tájékoztatás esetén az előadáson) 12-12 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. Ezek a dol¬gozatok számítási feladatokat és elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, s helyes megoldásukra maximum 20 perc áll rendelkezésre. A táblázatból az is jól látszik, hogy szemináriumi dolgozatok írására összesen 6 alkalmat jelöltünk ki. Ebből a hat dolgozatból csak 5-öt kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 60 lehet. E rendszer azt is jelenti, hogy (i) aki mind a hat dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb öt dolgozat eredményét számítja be a szemináriumon szerzett pontjaiba, illetve (ii) a Makroökonómia Tanszék SEMMILYEN (sem betegség, sem fontos egyéb irányú elfoglaltság, sem egyszerű "elfelejtettem") indok alapján nem irat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám megszerzésére már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.
a vizsgaidőszakban egy "félév végi dolgozatban" 40 pontért 20 darab feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A vizsgák pontos időpontját a Tanszék a vizsgaidőszak előtt a NEPTUN rendszerben hozza nyilvánosságra. A félév végi dolgozaton VAN minimumkövetelmény: a pontok 40%-át minimálisan el kell érni. Aki ezt a minimumkövetleményt nem teljesíti, elégtelent kap, melyet utóvizsgán javíthat.
3. hét Tények, fogalmak
5. hét Hosszú távú modell.
7. hét Solow modell, konvergencia.
9. hét Solow modell
11. hét Rövid táv versus hosszú táv, rövid távú modell: árupiac
13. hét Rövid távú modell: pénzpiac, aggregált kereslet, aggregált kínálat.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgató a szemináriumon a szemináriumvezető által kiadott feladatok megoldásával pluszpontokat szerezhet.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat