Órai tananyag részletesen:

Szervetlen kémia (8. osztály)

 1. Alapfogalmak (2. oldal)
 2. Nemesgázok (3. oldal)
 3. Hidrogén (4. oldal)
 4. Halogének (5. oldal)
 5. Hidrogén-halogenidek (7. oldal)
 6. Kalogének (8. oldal)
 7. Oxigén (8. oldal)
 8. Ózon (8. oldal)
 9. Víz (9. oldal)
 10. Hidrogén-peroxid (10. oldal)
 11. Kén (11. oldal)
 12. Kén vegyületei (12. oldal)
 13. Nitrogéncsoport elemei (14. oldal)
 14. Nitrogén és vegyületei (14. oldal) 
 15. Foszfor és vegyületei (16. oldal) 
 16. Szén (18. oldal) 
 17. Szén vegyületei (19. oldal) 
 18. Szílicium és vegyületei (20. oldal)
 19. Fémek - bevezetés (21. oldal)
 20. Alkálifémek (23. oldal)
 21. Alkálifém-vegyületek (24. oldal) 
 22. Alkáliföldfémek (25. oldal) 
 23. Alumínium (29. oldal) 
 24. Ón (31. oldal) 
 25. Ólom (31. oldal) 
 26. Vas (32. oldal) 
 27. Réz és a nemesfémek (34. oldal)
 28. Cinkcsoport (35. oldal) 

Általános kémia: (9. osztály)

 1. Atomszerkezet (2. oldal)
 2. Radioaktivitás (5. oldal) 
 3. Elektronfelhő (6. oldal) 
 4. Periódusos Rendszer (10. oldal) 
 5. Ionok (11. oldal) 
 6. Kovalens kötés (12. oldal) 
 7. Molekula-geometria (15. oldal) 
 8. Öszetett ionok (16. oldal) 
 9. Komplexek (17. oldal) 
 10. Kristály, molekula, atom, ionrács (19. oldal) 
 11. Oldatok (26. oldal) 
 12. Halmazkeverékek (29. oldal) 
 13. Termokémia (31. oldal) 
 14. Reakciókinetika (33. oldal) 
 15. Kémiai egyensúly (35. oldal) 
 16. Reakciók (38. oldal) 
 17. Sav-bázis reakciók (39. oldal
 18. Redoxireakciók (45. oldal) 
 19. Galvánelem (47. oldal) 
 20. Elektrolízis (49. oldal) 

Szerves kémia: (10. osztály)

 1. Mi a szerves kémia? (3. oldal)
 2. Szerves anyagok elemi összetétele (4. oldal) 
 3. A metán (5. oldal) 
 4. Alkánok (7. oldal) 
 5. Kőolaj / földgáz (9. oldal) 
 6. Cikloalkánok (11. oldal) 
 7. Konformáció (12. oldal) 
 8. Alkének (13. oldal) 
 9. Alkadiének (17. oldal) 
 10. Poliének (18. oldal) 
 11. Alkinok (19. oldal) 
 12. Aromás szénhidrogének (20. oldal) 
 13. Halogénezett szénhidrogének (22. oldal) 
 14. Izoméria (24. oldal) 
 15. Optikai izoméria (25. oldal) 
 16. Oxigéntartalmú funkciós csoportok (25. oldal) 
 17. Alkoholok (26. oldal) 
 18. A fenol (30. oldal) 
 19. Éterek (31. oldal) 
 20. Aldehidek (32. oldal) 
 21. Ketonok (34. oldal) 
 22. Karbonsavak (35. oldal) 
 23. Szappanok (39. oldal) 
 24. Észterek (40. oldal) 
 25. Lipidek (42. oldal) 
 26. Aminok (43. oldal) 
 27. Amidok (45. oldal) 
 28. Pszichoaktív szerek (47. oldal) 
 29. Gyógyszerek (48. oldal) 
 30. Aminosavak (49. oldal) 
 31. Fehérjék (50. oldal) 
 32. Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek (51. oldal) 
 33. Szénhidrátok (53. oldal) 
 34. Diszacharidok (56. oldal) 
 35. Poliszacharidok (57. oldal) 
 36. Nukleinsavak (59. oldal) 
 37. Műanyagok (61. oldal) 

Szervetlen kémia (11. osztály)

 1. Elektrokémia (3. oldal)
 2. A fémek általános jellemzése (6. oldal)
 3. Alkálifémek (I.A) (10. oldal)
 4. Alkáliföldfémek (II.A) (12. oldal)
 5. Az alumínium (14. oldal)
 6. Az ón és az ólom (15. oldal)
 7. A vascsoport (Fe, Co, Ni) (17. oldal)
 8. A rézcsoport (Cu, Ag, Au) (19. oldal)
 9. A cinkcsoport (Zn, Cd, Hg) (21. oldal)
 10. A króm (22. oldal)
 11. A mangán (22. oldal)
 12. Nemesgázok (VIII.A) (23. oldal)
 13. A hidrogén (24. oldal)
 14. A halogénelemek (VII.A) (25. oldal)
 15. A halogének vegyületei (28. oldal)
 16. Az oxigén és vegyületei (30. oldal)
 17. A kén és vegyületei (33. oldal)
 18. A nitrogén és vegyületei (38. oldal)
 19. A foszfor és vegyületei (42. oldal)
 20. A szén és vegyületei (44. oldal)
 21. A szilícium és vegyületei (47. oldal)

Kémiai kisérletek leírása:

 1. Kálium-nitrát endoterm oldódása
 2. Aceton, víz és benzin azonosítása
 3. Folyadékok elegyedése, vizsgálata jód oldásával
 4. Kálium-jodid és kálium-bromid azonosítása klórgázzal
 5. Sebbenzin, etil-acetát és etanol azonosítása
 6. Az oldáshő
 7. Ammóniaoldat-, és sósav-szökőkút kísérlet
 8. A hidrogén-peroxid bomlása
 9. A nitrogén-dioxid dimerizálódásának vizsgálata
 10. Nátrium-klorid oldat, salétromsav és sósav azonosítása
 11. Nátrium-karbonát, nátrium-klorid és alumínium-szulfát azonosítása vizes oldatuk kémhataása alapján
 12. Sósav, salétromsav és nátrium-hidroxid oldat azonosítása
 13. Ezüst-nitrát, nátrium-karbonát és nátrium-hidroxid oldat azonosítása
 14. Nátrium-nitrát-, ezüst-nitrát-, és nátrium-karbonát-oldat azonosítása
 15. Szilárd nátrium-karbonát, vagy kálium-bromid, vagy kalcium-karbonát
 16. Nátrium-karbonát, nátrium-nitrát és nátrium-foszfát oldat azonosítása
 17. Reakciótípusok
 18. Ammónia-, és nátrium-hidroxid oldat azonosítása
 19. Ammóniaoldat és réz(ii)-szulfát oldat reakciói
 20. Vas(ii)-szulfát oldat reakciója rézzel; réz(ii)-szulfát oldat reakciója vassal
 21. Cink és ólomlemez megkülönböztetése
 22. Konyhasóoldat elektrolízise grafitelektródok között
 23. Zsebtelep pólusainak azonosítása
 24. A magnézium reakciója sósavval és desztillált vízzel
 25. Higany(ii)-kloriddal kezelt alumínium fólia reakciói
 26. Sósav, víz és nátrium-hidroxid-oldat azonosítása
 27. Réz(ii)-oxid, grafit és cink azonosítása
 28. Hidrogén és réz oxid reakciója
 29. Brómos víz vizsgálata
 30. Sósav, nátrium-klorid-oldat illetve nátrium-hidroxid-oldat azonosítása
 31. Hidrogén-peroxid reakciója kálium-jodiddal
 32. A foszfor allotróp módosulatainak vizsgálata
 33. Nátrium-hidrogén-szulfát , nátrium-hidrogén-karbonát és nátrium-szulfát oldat azonosítása
 34. Porkeverék komponenseinek azonosítása
 35. Gázok reakciói
 36. Szilárd anyagok azonosítása
 37. Sósav, salétromsavoldat, illetve konyhasóoldat azonosítása
 38. Vas(iii)-klorid oldat reakciói
 39. Klórgáz előállítása és színtelenítő hatásának vizsgálata
 40. Vízkeménység vizsgálata szappanforgáccsal
 41. Kén-dioxid előállítása, reakciója kén-hidrogénnel és lugol-oldattal
 42. Kén melegítése
 43. Gázok előállítása, és reakciójuk lugol-oldattal
 44. Kén-hidrogén előállítása, égetése és reakciója ezüst-nitráttal
 45. Aktív szén adszorpciójának vizsgálata ammóniával
 46. Nátrium reakciója vízzel
 47. Magnézium-szulfát és alumínium-szulfát reakciói
 48. Tömény salétromsav, kénsav és nátrium-hidroxid azonosítása
 49. Égetett mész, és mészkőpor azonosítása
 50. Jódos víz, metilnarancs-oldat és vas(iii)-klorid-oldat azonosítása
 51. Az etilén előállítása, reakciója brómos vízzel, és égése
 52. Az acetilén előállítása, reakciója brómos vízzel, és égése
 53. Hexán, hexén és benzol azonosítása
 54. Alkil-halogenidek reakciója lúggal
 55. Nátrium-fenoxid és nátrium-acetát azonosítása
 56. Fenol és ecetsav azonosítása
 57. Primer és szekunder alkohol oxidációja
 58. Primer és szekunder alkohol oxidációja
 59. Aceton és formalin oldat megkülönböztetése
 60. Paraffin, nátrium-sztearát, borkősav és porcukor azonosítása
 61. Brómos víz vizsgálata
 62. Etanol és nátrium reakciója
 63. Tejsav, olajsav és glicerin azonosítása

 64. Szőlőcukor, karbamid és keményítő azonosítása
 65. Konyhasóoldat, tojásfehérjeoldat szőlőcukoroldat, illetve keményítőoldat azonosítása
 66. Maltóz és szacharóz azonosítása
 67. Glükóz, keményítő és szacharóz oldat azonosítása
 68. Tojásfehérje vizsgálata
 69. Tojásfehérje reakciója konyhasóval, tömény sósavval és tömény salétromsavval

Kémiai kisérletek videón:

 1. Kálium-nitrát endoterm oldódása
 2. Aceton, víz és benzin azonosítása
 3. Folyadékok elegyedése, vizsgálata jód oldásával
 4. Kálium-jodid és kálium-bromid azonosítása klórgázzal
 5. Sebbenzin, etil-acetát és etanol azonosítása
 6. Az oldáshő
 7. Ammóniaoldat-, és sósav-szökőkút kísérlet
 8. A hidrogén-peroxid bomlása
 9. A nitrogén-dioxid dimerizálódásának vizsgálata
 10. Nátrium-klorid oldat, salétromsav és sósav azonosítása
 11. Nátrium-karbonát, nátrium-klorid és alumínium-szulfát azonosítása vizes oldatuk kémhataása alapján
 12. Sósav, salétromsav és nátrium-hidroxid oldat azonosítása
 13. Ezüst-nitrát, nátrium-karbonát és nátrium-hidroxid oldat azonosítása
 14. Nátrium-nitrát-, ezüst-nitrát-, és nátrium-karbonát-oldat azonosítása
 15. Szilárd nátrium-karbonát, vagy kálium-bromid, vagy kalcium-karbonát
 16. Nátrium-karbonát, nátrium-nitrát és nátrium-foszfát oldat azonosítása
 17. Reakciótípusok
 18. Ammónia-, és nátrium-hidroxid oldat azonosítása
 19. Ammóniaoldat és réz(ii)-szulfát oldat reakciói
 20. Vas(ii)-szulfát oldat reakciója rézzel; réz(ii)-szulfát oldat reakciója vassal
 21. Cink és ólomlemez megkülönböztetése
 22. Konyhasóoldat elektrolízise grafitelektródok között
 23. Zsebtelep pólusainak azonosítása
 24. A magnézium reakciója sósavval és desztillált vízzel
 25. Higany(ii)-kloriddal kezelt alumínium fólia reakciói
 26. Sósav, víz és nátrium-hidroxid-oldat azonosítása
 27. Réz(ii)-oxid, grafit és cink azonosítása
 28. Hidrogén és réz oxid reakciója
 29. Brómos víz vizsgálata
 30. Sósav, nátrium-klorid-oldat, nátrium-hidroxid-oldat azonosítása
 31. Hidrogén-peroxid reakciója kálium-jodiddal
 32. A foszfor allotróp módosulatainak vizsgálata
 33. Nátrium-hidrogén-szulfát , nátrium-hidrogén-karbonát és nátrium-szulfát oldat azonosítása
 34. Porkeverék komponenseinek azonosítása
 35. Gázok reakciói
 36. Szilárd anyagok azonosítása
 37. Sósav, salétromsavoldat, illetve konyhasóoldat azonosítása
 38. Vas(iii)-klorid oldat reakciói
 39. Klórgáz előállítása és színtelenítő hatásának vizsgálata
 40. Vízkeménység vizsgálata szappanforgáccsal
 41. Kén-dioxid előállítása, reakciója kén-hidrogénnel és lugol-oldattal
 42. Kén melegítése
 43. Gázok előállítása, és reakciójuk lugol-oldattal
 44. Kén-hidrogén előállítása, égetése és reakciója ezüst-nitráttal
 45. Aktív szén adszorpciójának vizsgálata ammóniával
 46. Nátrium reakciója vízzel
 47. Magnézium-szulfát és alumínium-szulfát reakciói
 48. Tömény salétromsav, kénsav és nátrium-hidroxid azonosítása
 49. Égetett mész, és mészkőpor azonosítása
 50. Jódos víz, metilnarancs-oldat és vas(iii)-klorid-oldat azonosítása
 51. Az etilén előállítása, reakciója brómos vízzel, és égése
 52. Az acetilén előállítása, reakciója brómos vízzel, és égése
 53. Hexán, hexén és benzol azonosítása
 54. Alkil-halogenidek reakciója lúggal
 55. Nátrium-fenoxid és nátrium-acetát azonosítása
 56. Fenol és ecetsav azonosítása
 57. Primer és szekunder alkohol oxidációja
 58. Primer és szekunder alkohol oxidációja
 59. Aceton és formalin oldat megkülönböztetése
 60. Paraffin, nátrium-sztearát, borkősav és porcukor azonosítása
 61. Brómos víz vizsgálata
 62. Etanol és nátrium reakciója
 63. Tejsav, olajsav és glicerin azonosítása

 64. Szőlőcukor, karbamid és keményítő azonosítása
 65. Konyhasóoldat, tojásfehérjeoldat szőlőcukoroldat, illetve keményítőoldat azonosítása
 66. Maltóz és szacharóz azonosítása
 67. Glükóz, keményítő és szacharóz oldat azonosítása
 68. Tojásfehérje vizsgálata
 69. Tojásfehérje reakciója konyhasóval, tömény sósavval és tömény salétromsavval

Jelen Oldal nem tartalmaz jogsértő anyagot. Az Oldalon található némely hivatkozások (https://kemia.fazekas.hu) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. Az ilyen, Oldalunktól független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.    

Impresszum
Adatvédelmi szabályzat