Hungarikumok és örökségtervezés


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 


A tantárgy kódja: 2GF26NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Hungarikumok és örökségtervezés
A tantárgy neve (angolul): Hungarikumok And Hungarian Heritage Planning
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tózsa István

A tantárgy szakmai tartalma: A hungarikumok (pontosabban a magyar nemzeti értékek) ismerete egyrészt feltételezi az ország legjellegzetesebb természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális értékeinek regionális és részben tételes ismeretét, másrészt azok menedzsmentjén keresztül a turisztikai, üzleti termékek és élmények képzésének, imázs- és márkaformálásának és marketingjének, fenntartható fejlődésének főbb kérdéseit. A részben analizáló, részben szintetizáló jellegű tárgy segítségével a hallgatók megismerhetik a főbb nemzeti értékeket, valamint azok menedzsment és marketing aspektusait. Történik ez olyan értékek, nemzeti tradíciók, rendezvények, módszerek, objektumok, produktumok, teljesítmények, műalkotások, életművek megismerése révén, amelyeket minden magyar állampolgárnak illene ismernie, és különösen akkor, ha turizmus-vendéglátás szakon végzett, s mint ilyen külföldiek felé is kommunikálnia kell ezen értékeket. A tantárgy éppen ezért nem csak a jogi értelemben vett hungarikumokra, hanem a magyar nemzeti értékek összességére koncentrál. A nemzeti értékek turisztikai termékké formálásának gyakorlati illusztrálására, és a gyakorlati foglalkozások kitöltésére a félév során 6 alkalommal az egyes nemzeti értékek előállítására, forgalmazására, szervezésére szakosodott cégvezető munkatársai tartanak előadást az illető "termékről," annak menedzsmentjéről.


Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok alatt minden hallgató egy-egy kiselőadás keretében önállóan bemutatja valamely szabadon választható nemzeti érték fenntarthatóságának és turisztikai vagy egyéb, a településmarketing és településfejlesztés szolgálatába állított "értékesítési" folyamtszervezését. (Feltárás, célcsoport meghatározás, imázsformálás, márkázás, kommunikáció, értékesítés, eredmény). Az előadás időtartama max 20 perc. A gyakorlatokon történő részvétel kötelező, megengedett igazolatlan hiányzás legfeljebb 20 %.
A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel elvileg kötelező, igazolatlan hiányzás összesen 20 % lehet! A gyakorlaton minden hallgató részéről egy-egy kiselőadás tartása a tantárgy teljesítésének előfeltétele. 20 %-nál több igazolatlan hiányzás esetén a hallgató nem tehet vizsgát. Az előadásokon történő részvétel azért is ajánlott, mert a tankönyv nem tartalmazza a vendégelőadók témáit. A vendégelőadók előadásán való részvételért plusz 1 pont jár alkalmanként.


Vizsgakövetelmény: Tanulmányi előfeltétel: a gyakorlatokon 2 fős csoportokban egy 20 perces kiselőadás megtartása. Elérhető maximum 20 pont.
Írásbeli vizsga. Az utolsó előadáson teszt és kifejtős kérdésekkel zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Ez -- jegymegajánlással kiválthatja az írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga anyaga: a tankönyv és az előadásokon elhangzott anyag! Elérhető max. 40 pont.


Az értékelés módszere: A gyakorlat teljesítését egyrészt a jelenléttel, másrészt a kisalőadások megtartásával abszolválhatja a hallgató. Az utolsó előadási napon opcionálisan megírható zárthelyi dolgozat eredménye -- jegymegajánlással és azonos feltételekkel -- kiválthatja az írásbeli vizsgát. Aki az írásbeli vizsgát nem tudja legalább 50 %-ra teljesíteni; az elégtelen. Ponthatárok: 50-100 % között arányosan vannak kijelölve. 50 % feletti teljesítmény esetén a hallgató kiselőadásra kapott gyakorlati pontszáma és az előadásokra kapott pozitív katalógus utáni pontszám beszámítódik a vizsgajegybe.


Tananyag leírása: A magyar nemzeti értékek (beleértve a hungarikumokat) földrajzi, kulturális vonatkozásaik és menedzsmentjük, a települé- és régiómarketing szolgálatába állított áruvá, termékké formálásuk technológiájának a megismerése.


Órarendi beosztás: 1. Bevezetés. Etnosztereotípiák, nemzeti értékek (Tózsa István)
2. A Hungarikumokról szóló törvény (A Magyar Értéktár aspektusai, a Hungarikum Bizottság és működése, a Hungarikum gyűjtemény szintjei, a Hungarikum Védjegy) (Tózsa István)
3. Tradicionális termékek (makói hagyma, kalocsai paprika, szegedi szalámi, gyulai kolbász, tokaji aszú, kecskeméti barackpálinka, Béres csepp, herendi porcelán, Zsolnay kerámia, egri bikavér, stb.). Természeti értékek (nemzeti parkonként: táji, geológiai, növény- és állatvilágbeli védett értékek, endemikus fajok, bioszféra rezervátumok, Ramsari és Európa diplomás területek). Természeti hungarikumok és hasznosításuk: hévizek (típusai, hasznosításuk, balneológia javallataik). Épített örökségvédelmi értékek (skanzenek, védett építmények, városrészek, UNESCO World Heritage helyek). Kulturális értékek (fesztiválok, rendezvények, gyűjtemények, népi hagyományok, védett képzőművészeti és irodalmi alkotások). - Tózsa István.
4. Településmarketing, országmarketing, hungarikumok (Tózsa István)
5. Hungarikumok marketingje. Örökségmenedzsment. (Zátori Anita)
6. Esettanulmány - Meghívott előadó (Hungarikum Szövetség)
7. Esettanulmány - Meghívott előadó (Tokaj Kereskedőház)
8. Esettanulmány - Meghívott előadó (Pick Szalámi)
9. Esettanulmány - Meghívott előadó (We Love Budapest)
10. Esettanulmány - Meghívott előadó (Pető Intézet)
11. Esettanulmány - Meghívott előadó (Zsolnay Kerámia)
12. Beszámoló, számonkérés
A gyakorlatokon a nemzeti értékek menedzsmentjének a település és régiómarketingben, valamint a település és régiófejlesztésben betöltött szerepét ismerik meg a hallgatók, valamint minden hallgató megtartja az önálló kiselőadását a témában valamely hungarikum vagy nemzeti érték marketingjének és értékesítésének, valamint fenntartható menedzsmentjének témájában.
(A vendégelőadók/cégek változtatásának a joga fenntartva.)


Kompetencia leírása: A hallgatók megismerkednek a Hungarikumokról szóló, 2012-ben elfogadott törvénnyel, megismerik a magyar nemzeti értékek gyűjtésének jogi és intézményi kereteit, továbbá regionális ismereteket szereznek a különféle jellegű (termék, természeti, építészeti, valamint kulturális) nemzeti értékekkel, amelyek hozzájárulnak a magyar országimázshoz és az etnosztereotípiák kialakításához, kialakulásához. A meghívott szakmai előadók tájékoztatásai alapján képesek lesznek átlátni a magyar nemzeti értékek fenntartásával, termék- és élményképzésével, valamint értékesítésével, menedzsmentjével kapcsolatos gyakorlatbeli tevékenységeket. A hallgatók saját kiselőadásaik révén képessé válnak egy-egy rövidebb, lényegre törő prezentációval önállóan bemutatni az egy-egy konkrét nemzeti érték menedzsmentjével kapcsolatos ismereteket.
A tárgy kiegészítő hasznos ismeretekkel szolgál elsősorban a Turizmus-vendéglátás BA szakos, valamint a Vidékfejlesztés és a Marketing BA hallgatóknak, a karközi Informatikai és szakigazgatási agrármérnök szakos BA hallgatóknak. A tárgy lapvetően ajánlható egy közgazdaságtudományi egyetem összes alapszakán, a Corvinus esetében különös tekintettel a Kertészeti, Élelmiszer tudományi és Tájépítészeti Karok szakjaira is!


Félévközi ellenőrzések: Nincs


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat