Földrajz érettségi

Általános természetföldrajz:

 1. A föld a világegyetemben (4. oldal)
 2. A föld, mint égitest (7. oldal)
 3. Csillagok és csillagrendszerek (9. oldal)
 4. Mesterséges égitestek, űrkutatás, távérzékelés (10. oldal)
 5. Tájékozódás a földi térben és időben (11. oldal)
 6. A földi tér ábrázolása a térkép (14. oldal)
 7. Űrkutatás a föld szolgálatában: a műholdfelvételek (16. oldal)

Lakóhelyünk a föld:

 1. A föld belső szerkezete (18. oldal)
 2. Utazás a föld középpontja felé (19. oldal)
 3. Kőzetlemezek - lemeztektonika (20. oldal)
 4. A kőzetlemezek és a földrengések (24. oldal)
 5. A kőzetburok építőkövei (29. oldal)
 6. Röviden néhány kőzetről (32. oldal)
 7. Érctelepek keletkezése (33. oldal)
 8. Földtörténet (36. oldal)
 9. A földrészek szerkezete és domborzata (40. oldal)

A légkör földrajza:

 1. A légkör anyaga és szerkezete (41. oldal)
 2. Időjárási és éghajlati elemek (46. oldal)
 3. Ciklonok - anticiklonok (51. oldal)
 4. Az általános légkörzés (53. oldal)
 5. A légszennyezés (57. oldal)

Hidroszféra, avagy a vízburok:

 1. Óceánok, tengerek (60. oldal)
 2. A tengervíz mozgásai (63. oldal)
 3. Állóvizek - folyóvizek (66. oldal)
 4. Állóvizek (68. oldal)
 5. Folyóvizek (69. oldal)
 6. Vízszennyezés (70. oldal)
 7. A földfelszín formakincsei (72. oldal)
 8. A talaj (73. oldal)
 9. A folyók felszínformálása (75. oldal)
 10. Felszínformálás a tengerparton (77. oldal)
 11. A jég felszínalakító munkája (78. oldal)
 12. Gleccserek és jégtakaró (79. oldal)
 13. A szél felszínformálása (81. oldal)
 14. A karsztosodás (83. oldal)
 15. A földrajzi övezetesség (86. oldal)
 16. A forró övezet (89. oldal)
 17. A mérsékelt övezet (94. oldal)
 18. Hideg övezet (101. oldal)
 19. A függőleges övezetesség (103. oldal)

Általános társadalomföldraj:

 1. Az állam és a piacgazdaság (105. oldal)
 2. Gazdasági növekedés (108. oldal)
 3. Nemzetközi kereskedelem (110. oldal)
 4. Regionális gazdasági integrációk (112. oldal)
 5. Transznacionális vállalatok (113. oldal)
 6. Pénz és pénzforgalmazás (114. oldal)
 7. Az ENSZ (120. oldal)
 8. A nemzetközi valutaalap és a világbank (122. oldal)

A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása:

 1. A gazdasági termelés általános jellemzői (123. oldal)
 2. A mezőgazdasági termelés (125. oldal)
 3. Az energiatermelés (128. oldal)
 4. Az ipari termelés (130. oldal)
 5. A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra (134. oldal)
 6. Közlekedés és idegenforgalom (137. oldal)

A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása

 1. A világgazdaság földrajzi szerkezete (140. oldal)
 2. A fejlett és a fejlődő országok szerepe korunk világgazdaságában (142. oldal)

Magyarország földrajza

 1. Magyarország földrajza (145. oldal)
 2. Magyarország földtörténeti áttekintés (151. oldal)
 3. Magyarország energiahordozói (153. oldal)
 4. Magyarország éghajlata (155. oldal)
 5. Magyarország vízrajzi adottsága (158. oldal)
 6. Magyarország nagytájai (161. oldal)
 7. Magyarország népessége és annak földrajzi elhelyezkedése (171. oldal)
 8. Magyarország energiagazdasága (173. oldal)
 9. Magyarország mezőgazdasága (177. oldal)

Kontinensek földrajza:

 1. Eurázsia (181. oldal)
 2. afrikká (193. oldal)
 3. Ausztrália és Óceánia (201. oldal)
 4. Óceánia (204. oldal) 
 5. Antarktisz (205. oldal)
 6. Amerika (207. oldal)

Regionális földrajz:

 1. Észak-Európa (217. oldal)
 2. Észak-Európa országai (218. oldal)
 3. Benelux államok (220. oldal)
 4. A brit szigetek (223. oldal)
 5. Nagy-Britannia (224. oldal)
 6. Franciaország (226. oldal)
 7. Dél-Európa (229. oldal)
 8. Spanyolország (231. oldal)
 9. Olaszország (232. oldal)
 10. Görögország (234. oldal)
 11. Délszláv államok (235. oldal)
 12. Szlovénia, Szerbia (236. oldal)
 13. Horvátország (237. oldal)
 14. Bulgária (238. oldal)
 15. Albánia (239. oldal)
 16. Közép-Európa (240. oldal)
 17. Németország (242. oldal)
 18. Lengyelország (246. oldal)
 19. Svájc (248. oldal)
 20. Ausztria (249. oldal)
 21. Kárpátok (250. oldal)
 22. Szlovákia, Románia (254. oldal)
 23. Csehország (256.oldal)
 24. Kelet-Európa (258. oldal)
 25. Oroszországi föderáció (260. oldal)
 26. Ukrajna (261. oldal)
 27. Kaukázus: Grúzai, Azerbajdzsán, Örményország (262. oldal)
 28. Kazahsztán és Közép-Ázsia (263. oldal)
 29. Balti államok (264. oldal)
 30. Ázsia országai (266. oldal)
 31. Délnyugat-Ázsia (267. oldal)
 32. Izrael (270. oldal)
 33. India (271. oldal)
 34. Délkelet-Ázsia (274. oldal)
 35. Kína (276. oldal)
 36. Japán (282. oldal)
 37. Amerika (285. oldal)
 38. Kanada (288. oldal)
 39. Amerikai Egyesült Államok (USA) (290. oldal)
 40. Mexikó és Közép-Amerika (298. oldal)
 41. Dél-Amerika országai (299. oldal)
 42. Brazília (300. oldal)
 43. Afrika gazdasága (302. oldal)
 44. Egyiptomi Arab Köztársaság (304. oldal)
 45. Nigéria (306. oldal)
 46. Dél-Afrikai Köztársaság (307. oldal)
 47. Ausztrália és Óceánia (309. oldal)

Jelen Oldal nem tartalmaz jogsértő anyagot. Az Oldalon található némely hivatkozások (https://egyetemi.hu) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. Az ilyen, Oldalunktól független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.    

Impresszum
Adatvédelmi szabályzat