Fizika emelt szint

Emelt szintű érettségi tananyagok és feladatok: (65 mb)

Mechanika:

 1. A haladó mozgás fajtái, ezek kísérleti vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltételük (10.oldal)
 2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata, jellemzői, dinamikai feltétele (19.oldal)
 3. A testek tehetetlensége, tömege Az inerciarendszer. A sűrűség (26.oldal)
 4. Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma és mérése (32.oldal)
 5. Különféle erőhatások és erőtörvényeik. A dinamika alapegyenlete (40.oldal)
 6. A gravitációs mező jellemzése. A bolygók mozgása (48.oldal)
 7. A forgatónyomaték. Merev testek egyensúlya. Az emelő típusú egyszerű gépek (55.oldal)
 8. Energia, energiaváltozások. A mechanikai energiák és megmaradási tételük (63.oldal)
 9. Munka, teljesítmény, hatásfok (69.oldal)
 10. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele (76.oldal)
 11. Mechanikai hullámok. A hang és jellemzői (82.oldal)

Hőtan:

 1. A testek hőtágulása. A gázok állapotváltozásai (92.oldal)
 2. Az anyag atomos felépítése. Az ideális gázok részecskemodellje (101.oldal)
 3. A hőtan I. és II. főtétele (107.oldal)
 4. Halmazállapot-változások A gázok cseppfolyósítása (114.oldal)

Elektromosságtan:

 1. Elektromos töltés, elektromos mező. Pontszerű töltés elektromos mezője (122.oldal)
 2. Vezetők az elektrosztatikus mezőben. A kondenzátor (130.oldal)
 3. Az egyszerű áramkör jellemzése (137.oldal)
 4. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben (144.oldal)
 5. Az áramvezetés típusai (151.oldal)
 6. Az időben állandó mágneses mező (160.oldal)
 7. Az elektromágneses indukció (170.oldal)
 8. Váltakozó feszültség, váltakozó áram (178.oldal)
 9. Elektromágneses rezgések és hullámok (189.oldal)

Fénytan:

 1. A fény hullámtermészete (195.oldal)
 2. Geometriai optika, leképezés (202.oldal)

Modern fizika, csillagászat:

 1. A modern fizika születése (211.oldal)
 2. A sugárzások és az elektron felfedezése, atommodellek (219.oldal)
 3. Az elektron hullámtermészete. A kvantummechanikai atommodell (230.oldal)
 4. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A nukleonok kölcsönhatásai (237.oldal)
 5. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások (244.oldal)
 6. A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek  illamosenergia-termelése (254.oldal)
 7. Csillagászat és kozmikus fizika (264.oldal)

Megoldások (273.oldal) 

Fogalom- és névjegyzék (284.oldal) 

Jelen Oldal nem tartalmaz jogsértő anyagot. Az Oldalon található némely hivatkozások (https://www.fazekas.hu) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. Az ilyen, Oldalunktól független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.