Vámeljárás - vámtechnikaA segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:
https://drive.google.com/drive/folders/1blok6qgGQY3yXoAl4W7UStynQDkQEDPV?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2SZ74NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámeljárás - vámtechnika
A tantárgy neve (angolul): Customs Clearance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mészáros Ádám

A tantárgy szakmai tartalma:


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy


Az értékelés módszere:


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás (BA)/ Külgazdasági-vállalkozási szakirány


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat