Történelem érettségi

9. osztály:

 1. Őskor
 2. Az ókori kelet világa
 3. Az ókori kelet kultúrája
 4. Hellász története (bevezető)
 5. Az ókori Hellász
 6. Az ókori Róma története
 7. A köztársaság válsága, a megoldására tett kísérletek
 8. Pannonia provincia
 9. A kereszténység
 10. Az iszlám és az arab birodalom

10. osztály:

 1. A frank birodalom története: a feudális gazdaság és társadalom kialakulása
 2. A pápaság és a császárság küzdelmei
 3. A kora középkor gazdasága
 4. A középkori város
 5. Élet a középkori városban
 6. Rendi fejlődés a XIII-XV. században
 7. A lovagrendek bemutatása
 8. A nagy földrajzi felfedezések (XV. század vége)
 9. A reformáció
 10. Anglia a tudor abszolutizmus korában
 11. A tudor-korszak gazdasági változásai, az angol polgári forradalom előzményei
 12. Európa politikatörténete a XV. sz. végétől a XVII. sz. közepéig
 13. Élet a napkirály udvarában
 14. Az államalapítás
 15. Magyarország az árpád -korban
 16. Az aranybulla-mozgalom, a nemesi vármegye kezdete
 17. IV. Béla és a tatárjárás
 18. Anjou királyaink kora
 19. Luxemburgi Zsigmond: (1387-1437)
 20. Hunyadi János törökellenes harcai
 21. Hunyadi Mátyás uralkodása (1458-1490)
 22. Hunyadi Mátyás reneszánsz udvara
 23. II. Ulászló kora (1490-1516)
 24. A török benyomulása, az országrészekre szakadása
 25. A török berendezkedés Magyarországon
 26. Erdély fejlődése, aranykora és hanyatlása
 27. A várháborúk. A török kiűzésének előzményei
 28. A török kiűzése

11. osztály:

 1. A felvilágosodás
 2. Az USA születése
 3. A nagy francia forradalom előzményei
 4. A francia forradalom kitörése
 5. Az alkotmányos királyság (1789-1792)
 6. A girondista köztársaság (1792. szeptember 20. - 1793. június 2.)
 7. A direktórium időszaka (1794. július 27. - 1799. november 10.)
 8. Bonaparte napóleon (1799-1815)
 9. Az ipari forradalom
 10. Politikai ideológiák kialakulakulása a XIX. Században
 11. Változások Európa térképén a XIX. Században
 12. Az USA a XIX. Században
 13. A 2. Ipari forradalom
 14. A gyarmatosítás
 15. A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)
 16. Magyarország a XVIII. Században (1711-1795) és III. Károly (1711-1740)
 17. A reformkor
 18. 1848. március 15.
 19. A szabadságharc kitörése
 20. Az önkényuralom kora (1850-1865)

12. osztály:

 1. Az első világháború
 2. A Szovjetunió a két világháború között
 3. A nagy gazdasági világválság
 4. A nemzetiszocializmus (nácizmus)
 5. A második világháború (1939-1945)
 6. Holokauszt
 7. A föld a II. Világháború után
 8. A modern demokráciák működése
 9. Az őszirózsás forradalom (1918. október 28-31.)
 10. Az I. Magyar népköztársaság (1918. november 16. - 1919. március 20.)
 11. A magyar tanácsköztársaság (1919. március 21. - 1919. augusztus 1.)
 12. A trianoni béke
 13. Magyarország határváltozásai
 14. A bethleni konszolidáció
 15. Magyarország a II. Világháborúban
 16. Magyarország a II. Világháború után (1945-1947)
 17. A kommunista fordulat. A rákosi-diktatúra kiépülése
 18. A moszkovita négyesfogat
 19. A kádár rendszer kialakulása és mindennapjai
 20. A rendszerváltás Magyarországon (rövid)
 21. A rendszerváltás kezdete Magyarországon (hosszú)
 22. A magyar címer története
Impresszum
Adatvédelmi szabályzat