A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1spsakzsig5NgKbhMFVfxPcMbe8fcJFQk?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2VE81NAV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Távol-keleti menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Management in Japan, China and South-East Asia
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vezetés és szervezés ajánlott
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Szervezés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vaszkun Balázs György

A tantárgy szakmai tartalma: Ezt a tárgyat az ázsiai gazdaságok, elsősorban pedig Japán és Kína iránt érdeklődő alapszakos hallgatóknak ajánljuk. Célja, hogy általános betekintést adjon az ottani vállalatok működésébe. Rövid történelmi, ill. szociológiai bevezetés után részletesen elemzésre kerülnek a gazdaság és a vállalati szféra jellemzői, szereplői, a nagyvállalatok vezetésének helyi sajátosságai.


Évközi tanulmányi követelmények: 2 darab negyedéves ellenőrző teszt


Vizsgakövetelmény: Megajánlott ill. gyakorlati jegy


Az értékelés módszere: 1. Megajánlott jegy a negyedéves tesztek alapján; vagy:
2. Év végi szóbeli vizsga


Tananyag leírása: 1. A távol-keleti országok. A távol-keleti és a nyugati gazdaság, menedzsment, nemzeti és szervezeti kultúra főbb eltérései. A kultúra, a gondolkodásmód megismerésének gyakorlati fontossága.
2. A távol-keleti konfuciánus országok közös vonásai. Az ázsiai régió jelene és jövőbeli kilátásai.
3. Japán és Kína történelme, gazdasági, földrajzi és kulturális sajátosságai.
4. Japán és Kína vállalatainak jellemzői a méret, tevékenység, tulajdonosi kör, lokalizáció stb. szempontok mentén.
5. Japán és Kína nagyvállalatainak jellemző szervezeti formái, struktúrája, döntési mechanizmusai
6. Japán és Kína nagyvállalatainak stratégiája, nemzeti gazdaságpolitikák.
7. A japán ill. kínai nagyvállalatok HR gyakorlata, a munkaerő sajátosságai, a vállalati karrier.
8. A teljesítmény fogalma és mérése a távol-keleti nagyvállalatoknál.
9. Kína és Japán viszonya a szomszédos országokkal ill. a többi nagyhatalommal. Diplomáciai kihívások és aktualitások. A tengerentúli Kína kialakulása.


Órarendi beosztás: Csütörtök 15h30-17h00


Kompetencia leírása: • Az ázsiai kulturális különbségek értelmezése, elfogadása
• Betekintés az ázsiai munkakultúrába
• Gazdaságok, vállalatok összehasonlító elemzése
• A gazdasági szervezetek kialakulásának történelmi megértése


Félévközi ellenőrzések: Negyedéves tesztek


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat