Szervezeti magatartás


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2VE81NGK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szervezeti magatartás
A tantárgy neve (angolul): Organizational Behaviour
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 (előadás)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Szervezeti Magatartás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék: Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kiss Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: Az SZERVEZETI MAGATARTÁS c. tárgy szerves folytatása az előző félévben tanult VEZETÉS-SZERVEZÉS c. tárgynak. Ezen, elméleti alapozó jellegű kurzus keretében a korábbi tanulmányokra építve a szervezeti magatartás tudományának vizsgálati területeit, azok alapfogalmait, alapmodelljeit ismerjük meg.


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény:


Az értékelés módszere: írásbeli vizsga (100%)


Tananyag leírása: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás alapjai, Aula Kiadó, 2010


Órarendi beosztás: A tantárgy oktatásának keretét hetente egy idősávban megtartott jelentik . Az előadások az írott tananyag kiegészítésére, és az összefüggések bemutatására hivatottak.


Kompetencia leírása: Szervezeti magatartás alapfogalmainak és alap összefüggéseinek megértése
Logikus gondolkodás
Rendszerszemlélet
Kommunikáció és figyelmes meghallgatás
Hatékony érvelés


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat