A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IyPJu-bdqGb28zoqQEF4VHy55SBcOVGY?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2IR32NAV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati gazdálkodás támogatása SAP rendszerrel
A tantárgy neve (angolul): SAP Support in Corporate Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzügy, számvitel
A tantárgy típusa: Választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ternai Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy aktuális adatlapja megtekinthető az alábbi címen:
https://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&dyn=showtargy&doc=DCC2BCCED1B15996C12578A8007285AA
A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati gazdálkodás üzleti folyamatainak az SAP integrált vállalatirányítási rendszerrel való támogatásáról. A BA szakok hallgatói számára a tárgy betekintést ad egy piacvezető rendszer alkalmazásának alapjaiba.
A számviteli modulok segítségével a vállalatok az összes teljesítményre vonatkozó információt egy olyan környezetben felügyelhetik és ellenőrizhetik, ami teljesen integrált a vállalat valamennyi operatív műveletével. Az SAP pénzügyi moduljai olyan konzisztens, egyeztetett és ellenőrizhető beszámolókat készítenek, amelyek a törvény által előírt beszámolási kötelezettséghez, a vezetőség támogatására és elemző alkalmazásokban történő felhasználásra egyaránt használhatók, valamint segítségükkel a vállalat nyomon követheti nyereségességét.
A logisztikai modulok jelentős segítséget jelentenek a logisztikai folyamatok optimalizálásában.


Évközi tanulmányi követelmények: Órákon elvégzendő gyakorlati feladatok - utólagos pótlásra nincs lehetőség.


Vizsgakövetelmény: A kurzus végén tesztjellegű elméleti számonkérés, valamint az órai gyakorlati feladatok elvégzése.


Az értékelés módszere: A kurzus végén tesztjellegű elméleti számonkérés, valamint az órai gyakorlati feladatok elvégzése.


Tananyag leírása: Rövid elméleti alapozás után a tárgy az SAP rendszer funkcionalitásának megismertetésére koncentrál.


Órarendi beosztás: 1. hét Vállalati gazdálkodás és informatika kapcsolata. ERP rendszerek.
2. hét Az SAP rendszer, mint 2. generációs ERP rendszer.
3. hét Gazdasági folyamatok a SAP-ban.
4. hét Pénzügyi alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
5. hét Pénzügyi folyamatok a SAP-ban.
6. hét Pénzügyi beszámolók a SAP-ban.
7. hét Integrált számviteli folyamatok.
8. hét Logisztikai alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
9. hét Logisztikai folyamatok a SAP-ban.
10. hét Logisztikai beszámolók a SAP-ban.
11. hét Kontrolling alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
12. hét Kontrolling folyamatok a SAP-ban.
13. hét Kontrolling műveletek és beszámolók a SAP-ban.
14. hét Számonkérés - elméleti és gyakorlati feladatok


Kompetencia leírása: Integrált vállalatirányítási rendszerek felhasználása alapvető gazdálkodási feladatokra
A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendelkeznek az alapvető gazdasági és vállalatgazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak
érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.


Félévközi ellenőrzések: Gyakorlati feladatok elvégzése, egyéni esettanulmány kidolgozása


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre. TVSZ szerint.


Szak neve: Gazdálkodási alapszakok


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat