Pszichológia a gyakorlatbanA segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1XPxsiWRGcKd_S8Y8cn8qIQWFuRc7M_b3?usp=sharing


A tantárgy kódja: 7PE20NDV76B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pszichológia a gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul): Psychology in Practice
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vajda Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók ízelítőt kapjanak a pszichológia gyakorlatából, az alkalmazás területeiről, módszertani és elméleti kereteiről és korlátairól. A kurzus előadásait több belső és külső kolléga, az adott terület, vagy problémakör kiváló ismerője tartja.


Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása, az előadások követése.


Vizsgakövetelmény: Az órákon elhangzottak és az oktatók által megadott szakirodalom alapján.


Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozat a félév végén


Tananyag leírása: A pszichológia néhány fontosabb alkalmazási területének bemutatása


Órarendi beosztás: 1. Hogyan lett a pszichológia gyakorlati tudomány (Vajda Zsuzsanna, BCE.)
2. A gondolkodás és a döntéshozatal tipikus hibái. (Kovács Gábor, BCE)
3. Külső tényezők hatása a kognitív folyamatokra. (Kovács Gábor, BCE)
4. A tanulás jövője. A pedagógiai pszichológia távlatai egy díjnyertes európai uniós projekt kapcsán. (Forgács Attila, BCE)
5. A kognitív stílus és a tanulási stílus bemutatása (Bodnár Éva, BCE)
6. Pszichológia az igazságügyben (Vaskuti Gergely szakpszichológus)
7. A kvalitatív kutatások pszichológiai háttere (Síklaki István, BCE)
8. Érzelmi jelenségek a munkahelyen (Sass Judit, BCE)
9. "Tesztem, tesztem, mondd meg nékem" (Németh Marietta, BCE)
10. Pszichológusok szerepe a versenysportban (Lénárt Ágota, szakpszichológus)
11. Krízisintervenció a gyakorlatban (Meixner Vera, szakpszichológus)
12. Párkapcsolatok és szexuális problémák pszichoterápiája (Füredi Krisztián, szakpszichológus)
13. Tudomány, vagy mágia? Nyitott kérdések és kritikai szempontok a pszichológia gyakorlati alkalmazásában. (Vajda Zsuzsanna, BCE)


Kompetencia leírása: A kurzus célja, hogy a hallgatók tájékozottságot szerezzenek a pszichológia módszereiről, alkalmazási lehetőségeiről és megismerkedjenek néhány ezzel kapcsolatos kritikai szemponttal is


Félévközi ellenőrzések: Nincsenek


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve:


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat