Pénzügyi-számviteli informatika I.


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 


A tantárgy kódja: 2SA53NCK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi-számviteli informatika I.
A tantárgy neve (angolul): Accounting information systems I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Számvitel alapjai (2SA53NAK01B) ÉS Pénzügyi számvitel I. (2PU51NBK01B)
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lukács János

A tantárgy szakmai tartalma: A PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMATIKA I. tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a számviteli információs rendszer tervezésének alapjaival, a számviteli információs rendszer működtetésével. Az első félévben az elméleti részleteket tekintjük át előadásos formában. A tárgy második félévében (Pénzügyi számviteli informatika II.) pedig életszerű helyzetben, gyakorlatban alkalmazzuk majd a jelen szemeszterben megismert elméleti anyagot.


Évközi tanulmányi követelmények: A foglalkozásokon való részvétel nem kötelező, de az ott tárgyalt tananyag ismerete kötelező.


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: A félév végén szóbeli vizsgával kell számot adni a félév anyagából. Minősítés: ötfokozatú.


Tananyag leírása: A pénzügyi-számviteli információs rendszer tervezésének alapjai.
Korai adatmodellek.
Modern adatmodellek
Normalizálás
A pénzügyi-számviteli információs rendszer működésének elméleti és gyakorlati vonatkozásai, általános jellemzői.
A számviteli rendszerek tervezésének sajátosságai.
A számviteli rendszerrel szemben a jogszabályi előírások és gyakorlati elvárások által támasztott minimális követelmények, az elérhető optimális megoldások.
A számviteli rendszerrel szemben a jogszabályi előírások és gyakorlati elvárások által támasztott minimális követelmények: főkönyvi rendszerek.
A minimális főkönyv tervezése.
A minimális főkönyv-terv elemzése.
A számviteli információs rendszer értékelése.
A számviteli információs rendszer biztonságos működésének és működtetésének követelményei (rendszeraudit).
A számviteli információs rendszer ellenőrzése (rendszeraudit).
Összefoglalás, rendszerezés.


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat