A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1qvVQC0BHhJpUBLTIxTmDyNtoPtnciYoL?usp=sharing


A tantárgy kódja: 3OG55LAK16B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ökológiai gazdálkodás
A tantárgy neve (angolul): Organic farming
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 12
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévekben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve:

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismerkednek az ökológiai gazdálkodás fogalmával, alapelveivel, irányzataival, az ellenőrzés, minősítés, és tanúsítási rendszerével. Azokkal a fontos irányelvekkel, amelyek az EU ökológiai gazdálkodásra vonatkozó rendeletei alapján szabályozzák ezt a gazdálkodási formát. Az ökológiai gazdálkodás megismerésével a környezetükkel nagyobb harmóniában élő, energiatakarékos életformára berendezkedett egyének és közösségek példáit mutatjuk be, azért, hogy a hallgatók elgondolkodjanak saját ill. közösségük életformájáról, jövőjéről.


Évközi tanulmányi követelmények: nincs


Vizsgakövetelmény: nincs


Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli


Tananyag leírása: Az ökológiai gazdálkodás fogalma és alaplevei. Az ökológiai gazdálkodás
helyzete hazánkban és a világban. Az ökológia gazdálkodás szabályozása, ellenőrzési rendszere és tanúsítása. Növényvédelem és tápanyag utánpótlás kérdései. A zárt gazdálkodási rendszer kialakítása a gyakorlatban. A talajok hosszútávú termékenységének megőrzése a tápanyag utánpótlás és művelés során. Az élő talaj. A szennyezések minimalizálása, a szermaradványok és a GMO szennyezés. Az ökológiai állattartás. Az élelmiszer-minőség fontossága, minőségi élelmiszer termelés. A vidéki népesség és környezet megőrzése. A biodiverzitás fenntartása, a termelés környezete. Globális problémák, klímaváltozás és az ökológiai gazdálkodás válaszai. Az öko-termékek belső és nemzetközi piaci helyzete, az értékesítési formái. Az ökológiai gazdálkodás hazai és nemzetközi kutatási eredményei, hazai és nemzetközi szervezetek.


Órarendi beosztás: 12 óra előre megbeszélt beosztás szerint


Kompetencia leírása: Lényegfelismerés (lényeglátás), Következtetési képesség, Rendszerező képesség, Hibakeresés (diagnosztizálás), Ismeretek helyükön való alkalmazása, Új ötletek, megoldások kipróbálása, Tervezés, Okok feltárása, Helyzetfelismerés, Rendszer/ek/ben való gondolkodás (rendszerszemlélet), Nyitott hozzáállás az ökológiai gazdálkodás területén.


Félévközi ellenőrzések: nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincs


Szak neve: Kertészmérnök (BSc) alapszak, levelező tagozat

Impresszum
Adatvédelmi szabályzat