Nemzetközi tárgyalástechnika


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

A tantárgy kódja: 2MA41NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi tárgyalástechnika
A tantárgy neve (angolul): Techniques of International Negotiations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Ősz
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mitev Ariel Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A mindennapjainkat átszövő kommunikációs problémák és tárgyalási konfliktusok megoldása nemzetközi környezetben óriási kihívások elé állítja a partnereket. A tárgyaláshoz szükséges személyes adottságokon túl kiemelt szerepet kapnak az adott ország kulturális, gazdasági, politikai és társadalmi sajátosságai. A tárgyalási készség olyan tulajdonság, amit nagyon erősen befolyásol a tanulás és a tapasztalat. Tárgyalni nehéz, de megtanulható, a tárgyalási készség pedig fejleszthető.


Évközi tanulmányi követelmények: Részvétel a gyakorlatokban, szerepjátékokban, projektmunka


Vizsgakövetelmény: Évközi dolgozat a kötelező irodalom kijelölt fejezeteiből.


Az értékelés módszere: Órai részvétel 40 %
Projekt 30 %
Zárthelyi 30 %


Tananyag leírása: Lásd: órarendi beosztás


Órarendi beosztás: Beosztás hét és témakör alapján
Hét Témakör
1. A nemzetközi tárgyalások kommunikációs alapjai
2. Önismeret és aktív odafigyelés
3. Nem verbális kommunikáció nemzetközi környezetben
4. A nemzetközi tárgyalás jellemzői I.
5. A nemzetközi tárgyalás jellemzői II.
6. A nemzetközi tárgyalás környezete és körülményei
7. Nemzetközi tárgyalás és konfliktus
8. A konfliktus kezelése
9. A nemzetközi tárgyalás szakaszai
10. Disztributív tárgyalások
11. Integratív tárgyalások
12. Nemzetközi tárgyalási tippek
13. Nemzetközi tárgyalások akadályozó tényezői
14. Projektek prezentálása


Kompetencia leírása: A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a nemzetközi üzleti kommunikáció és a tárgyalás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Tárgyalni csak úgy lehet megtanulni, ha valaki maga is aktívan részt vesz a tárgyalási folyamatban. A tárgy keretében a hallgatók konkrét üzleti kommunikációs esetekben, illetve tárgyalási szituációkban gyakorolnak, elemzik a lehetséges kimeneteleket. A szituációs játékok kapcsán lehetőség nyílik az egyéni kommunikációs és tárgyalási stílus megismerésére és fejlesztésére.


Félévközi ellenőrzések: Évközi dolgozat a kötelező irodalom kijelölt fejezeteiből.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projektfeladat: Négy-öt fős csoportok kiválasztanak egy országot, mellyel való üzleti tárgyalási gyakorlatot elemzik. A projektek prezentálására év végén kerül sor.


Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat