Nemzetközi kereskedelem


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2SZ27NCK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi kereskedelem
A tantárgy neve (angolul): Global Economy and International Trade
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kacsirek László

A tantárgy szakmai tartalma:


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere:


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat