Marketing

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: drive.google.com/drive/folders/1N77Ud6_GWqivZgbvc0TEnJOXIH3skWY_?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2MA41NAK01B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar, angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről. Az oktatás ideális esetben akkor hatékony, ha a hallgató jelen van az előadásokon, értékeli a hallottakat, folyamatosan feldolgozza a tankönyv megjelölt fejezeteit, aktívan részt vesz az előadásokat követő szemináriumokon és megoldja a témakörhöz kapcsolt egyéni gyakorlati készségfejlesztő feladatokat.


Évközi tanulmányi követelmények: 1 csoportos szóbeli prezentáció, szemináriumi aktivitás, évközi teszt, év végi teszt és dolgozat megírása


Vizsgakövetelmény: vizsga


Az értékelés módszere: csoportos prezentáció (20 pont),
szemináriumi aktivitás (15 pont),
évközi teszt (15 pont)
év végi teszt (20 pont)
év végi dolgozat megírása (30 pont).


Tananyag leírása: 1. Marketing alapfogalmak
2. Piac szegmentáció
3. Fogyasztói magatartás
4. Marketingkutatás
5. Termék és márka
6. Szolgáltatások marketing kérdései
7. Árképzés
8. Értékesítési megoldások
9. Értékesítés, kereskedelem
10. Személyes eladás
11. Reklám
12. Reklám - Eladásösztönzés
13.Marketingtervezés


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása: A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók.


Félévközi ellenőrzések: évközi teszt


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: csoprotos prezentáció


Szak neve: Kereskedelem és Marketing BSc


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat