A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1s8ucYMGV2zpJAkx6w-ro-4cb9s1d2Ojr?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2VE81NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közcélú szervezetek vezetésének alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Management of Public Organizations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vezetés és szervezés
A tantárgy típusa: kötelezõ szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Drótos György

A tantárgy szakmai tartalma: A fejlett országokhoz hasonlóan - bár némi fáziskéséssel - hazánkban is egyre jobban érvényesül az üzleti szférában már bevált vezetés- és szervezetelméleti megközelítések, menedzsment technikák alkalmazása a közszolgálati szervezeteknél. A tárgy célja annak kritikai elemzése, hogy milyen lehetõségei és korlátjai vannak e koncepciók és módszerek átvételének, illetve ennek során milyen adaptációkra van szükség. A tematika hat fõ témakör köré szervezõdik, melyek a következõk: környezet, stratégia, szervezeti struktúra, teljesítmény, HR, valamint információmenedzsment. Minden témát több elõadás keretében tekintünk át.


Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása.


Vizsgakövetelmény: A félév vizsgával zárul. Írásbeli vizsgát a vizsgaidőszakban három alkalommal lehet tenni az általános vizsgajelentkezési szabályoknak megfelelően.
A követelményeket nem teljesítő hallgatók tárgyújrafelvétel keretében teljesíthetik a tárgyat a a következő tavaszi félévben; vizsgakurzus nem indul az őszi félévben.
A vizsga tárgyát a félév előadásain elhangzottak, valamint a kötelező irodalom képezik. A vizsgán összesen 50 pont szerezhető.


Az értékelés módszere: A végső osztályzat a következő módon alakul ki:
43,5-50 pont - jeles
37,5-43 pont - jó
31,5-37 pont - közepes
25,5-31 pont - elégséges
0-25 pont - elégtelen


Tananyag leírása: Lásd: kötelező irodalom


Órarendi beosztás: I. blokk: Elméleti alapok, környezet
Közszolgálati menedzsment alapfogalmai. A közszolgálati szervezetek környezete
Az új közszolgálati menedzsment - New Public Management
II. blokk: Stratégiai menedzsment
Stratégiaalkotás a közszolgálati szférában
Ágazati stratégiaalkotás a közszférában
III. blokk: Szervezés - Szervezeti struktúrák
Közszolgálati szervezeti modellek
Folyamatszervezés a közszolgálati szervezetekben
Stratégiaalkotás, működéskorszerűsítés a közszférában
IV. blokk: Teljesítménymenedzsment
Teljesítménymenedzsment szektorszinten (közpolitika-értékelés és ágazati mutatószám-rendszerek) / Teljesítményorientált közfinanszírozási technikák
Teljesítménymenedzsment és controlling szervezeti szinten
V. blokk: Emberierőforrás-menedzsment
Emberi erőforrások menedzselése közszolgálati szervezetekben I.
Emberi erőforrások menedzselése közszolgálati szervezetekben II.
Teljesítményorientált közszolgálati szervezetek
VI. blokk: Információrendszerek
Információrendszerek és -menedzsment a közszolgálati szervezetekben
Elektronikus közigazgatás


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések: Nincsenek.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Nincsenek.


Szak neve: Politológia szak
Közszolgálati szak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat