A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1wttk2XM7MQDLpVwhdguIGGKQFp-ReHCf?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2SA53NDK01B

A tantárgy megnevezése (magyarul): Hitelintézeti számvitel
A tantárgy neve (angolul): Accounting for financial institutions
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 előadás
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gyenge Magdolna

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a hazai számviteli rendszerek terén szerzett ismeretek bővítése. E tárgy keretében kerül sor a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások sajátos könyvvezetésének, számlarendjének, költséggazdálkodásának és beszámolókészítésének a bemutatására, jövedelmezőségi és teljesítményelemzési technikáinak ismertetésére.
Foglalkozik a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások mérlegének, eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének összeállításával és az egyéb kötelezően előírt sajátos jelentések és tartalékolások eseteivel.Összehasonlítja a hitelintézeti számvitelt és beszámolóit a vállalkozásokéval és az eltéréseket indokolja.

Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény: A kurzus félév végi vizsgadolgozat megírásával teljesíthető.


Az értékelés módszere:


Tananyag leírása: tankönyv, gyakorló feladatok, háttérjogszabályok (Hpt., 250/2000. Kr.)


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása: Alapvető célkitűzés, hogy a Hallgatók a kurzus keretében átfogó képet kapjanak a pénzintézeti szférában gazdálkodó szervezetek hazai számviteli sajátosságainak elméleti és gyakorlati jellegű vonatkozásairól.

Impresszum
Adatvédelmi szabályzat