A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1aIqeTKHKlwTfR_IqSkY9XKFXUvL5PCMd?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2VE92NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Hadigazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Defense Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: szemeszterenként
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék: Védelem és Biztonságpolitikai Kutatóközpont Projektszervezet
A tantárgyfelelős neve: Nógrádi György

A tantárgy szakmai tartalma:


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény:


Az értékelés módszere:


Tananyag leírása: Topic of the Lecture, Period
1.
The general questions of the defense economy. The perceptions of the defense, the economy and the content of the defense economy, its processes, the connections of the discipline. The concept and characteristics of the war economy.
06/02
2.
The relations of the international challenges and the defense economy. The asymmetric warfare of our days.
13/02
3.
Military logistic I-II
20/02
4.
The role and place of the defense economy in the security policy. Defense economy and security.
27/02
5.
The influence of the warfare on the defense technology. The military technology of the modern warfare
The role of the national security services in the ecomomics security of our country.
06/03
6.
The system of the defense planning. The basis of the defense planning.
13/03
7.
The main forms and characteristics of the international defense cooperation.
The makro level planning of the defense economy. The defense budget.
20/03
8.
The development and the actual situation of the Hungarian defence industry. Defence researches in Hungary. The future of the defense industry.
27/03
9.
Development of the military technology in the NATO and EU.
The rules of the procurement of military technologies.
03/04
10.
The concept and the components of the defense of country and its tasks from point of view of defense economy.
The preparation of the economy for the war, the mobilisation of the economy.
10/04
11.
The defense economical aspects of the NATO, the planning of the defense economy, the predominance of the national responsibility.
The defense economical cooperation in the EU, strategies, organisations.
17/04
12.
The foreign trade of the defense industry and the defense technologies.
International defense industrial tendencies.
24/04
13.
Final test.
08/05


Órarendi beosztás: Friday 8.00-11.20


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: tankönyv


Szak neve: MsC 1-2. class


Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Védelemgazdaságtan makrofolyamatai - Hadigazdaságtan tankönyv (MKÁE Védelemgazdasági Tanszék, egyetemi tankönyv, Budapest, 2003.
  • A védelemgazdaságtan mikrofolyamatai -katonai gazdaságtan Tankönyv
  • ( BCE, Budapest 2010).
  • NATO Kézikönyv
  • Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok, biztonságpolitika. ZMNE 2011, Budapest.
  • A NATO stratégiai koncepciói
  • Németh Gergely: A NATO új védelmi tervezési folyamata és annak hatása a nemzeti képességtervezésre. Honvédségi Szemle 64. évfolyam, 3. szám 2010. május
  • Előadások anyaga (PPT-k)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat