Gazdaságpolitika


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1NACE7G8MvU7ZDin2qxe7EmunHMj3-x3f?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4GP02NCV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságpolitika
A tantárgy neve (angolul): Economic Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező tárgy, választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bod Péter Ákos

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatónak alapképzettséget nyújtson a gazdaságpolitikai döntéshozás elméleti és gyakorlati kérdéseiben. Ennek kapcsán a hangsúly inkább az egyszerűbb intézményi megközelítésen lesz, de nem kerülhető meg bizonyos területek közgazdaság-elméleti aspektusok irányából való megközelítése sem.


Évközi tanulmányi követelmények: -


Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy


Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban


Tananyag leírása: Az előadások hetekre bontott tematikája:
1. hét: Bevezetés, a gazdaságpolitika tartalma, értelmezési lehetőségei
2. hét: Gazdaságpolitikai iskolák az állam szerepéről
3. hét: Gazdaságpolitika eltérő gazdasági rendszerekben
4. hét: Gazdaságpolitika válságos időkben - A magyar rendszerváltozás gazdaságpolitikája
5. hét: Gazdaságpolitika és gazdaságstatisztika - A gazdaságpolitika statisztikai háttere
6. hét: A gazdasági élet rendjének és a gazdasági versenynek az állami szabályozása
7. hét: Monetáris politika
8. hét: Költségvetési politika
9. hét: Adópolitika
10. hét: Jóléti politika
11. hét: Strukturális politikák
12. hét: Gazdasági ciklusok, ingadozások, válságok
13. hét: Oktatás- és foglalkoztatáspolitika
14. hét: Külső gazdasági nyitottság és a gazdaságpolitikai mozgástér


Órarendi beosztás: Csütörtök 13:40-15:10, E.I


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat