Földrajz

Tanmenet szerinti tananyagok: 

 1. Közép-Európa természeti képe
 2. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai
 3. Németország I
 4. Németország II
 5. Lengyelország
 6. Csehország
 7. Európa legmagasabb hegysége az Alpok
 8. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia, Svájc
 9. A Kárpátok koszorújában
 10. Az Északnyugati-Kárpátok országa, Szlovákia
 11. A természeti erőforrásokban gazdag Románia
 12. Hazánk helyzete Európában és a Kárpát-medencében
 13. A földtörténet krónikája Magyarország földjén
 14. Átmeneti jellegű éghajlat, szeszélyes időjárás
 15. Vizek a mélyben és a felszínen
 16. Küzdelem a vizek ellen, harc a vizekért
 17. Erdős pusztából - kultúrtáj
 18. Természeti erőforrásaink
 19. Környezetünk állapota és védelme
 20. A magyar népesség és elhelyezkedése
 21. Népesedési folyamatok, a népesség vándorlása
 22. Településhálózatunk. A falvak és a tanyák
 23. Az urbanizáció és városaink
 24. Legnagyobb tájunk, az Alföld
 25. Az égbolt felfedezése
 26. A Nap
 27. A naprendszer - Föld-típusú bolygók
 28. Jupiter-típusú bolygók, üstökösök, meteorok
 29. A Föld forgása és a napi időszámítás
 30. A Föld keringése a Nap körül
 31. A Hold a Föld mellékbolygója
 32. Csillagok, csillagrendszerek
 33. Mesterséges égitestek, űrkutatás, távérzékelés
 34. A Föld belsőszerkezete, a földi szférák kialakulása
 35. A kőzetlemezek mozgása
 36. A lemezmozgások következményei
 37. Ásványok, kőzetek keletkezése
 38. Földtörténet részletesen
 39. Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönhatásában
 40. Szárazföldek felszínformái
 41. A vízburok kialakulása, óceánok, tengerek
 42. A tengervíz mozgása
 43. A felszín alatti vizek 
 44. A szárazföldek felszíni vizei
 45. Édesvizek a fagy fogságában
 46. Gazdálkodás a vizekkel - a vizek védelme
 47. A levegőburok anyaga, szerkezete 
 48. Időjárás és éghajlat
 49. Légnyomás, szél, időjárási frontok, ciklonok, anticiklonok
 50. A nagy földi légkörzés
 51. Időszakosan változó és helyi jellegű szelek
 52. Víz a légkörben - a csapadékképződés
 53. A légkör jelentősége, védelme
 54. A talaj, a földrajzi burok összetett rendszere
 55. Zonális talajok
 56. A bioszféra
 57. Az éghajlati és földrajzi övezetesség
 58. A forró, trópusi éghajlati övezet
 59. A mérsékelt éghajlati övezet
 60. A hideg éghajlati övezet
 61. A hegyvidéki övezetesség
 62. Földrajzi környezet
 63. A világ népessége 
 64. A népesség összetétele
 65. A népesség földrajzi eloszlása
 66. A települések
 67. A gazdasági élet szerkezete, mutatói
 68. A gazdasági rendszerek
 69. A világgazdaság globalizációja
 70. A transznacionális vállalatok világa
 71. A nemzetgazdaságok szerepe régen és ma
 72. Központban a regionális gazdasági integrációk
 73. A nemzetközi szervezetek szerepe a világgazdaságban
 74. A pénz
 75. A nemzetközi tőkeáramlás
 76. Az adósságválság
 77. Fogalmak a világgazdasági folyamatok témakörből
 78. A mezőgazdálkodás és feltételei
 79. A hagyományos mezőgazdaság
 80. A modern gazdaság
 81. Az energiaéhes világ
 82. Az ipar átalakulása
 83. A hagyományos és korszerű ipar
 84. A gazdaság új zászlóshajói: a szolgáltatások
 85. A szolgáltatások gyorsan fejlődő ágazati
 86. Iránytű a világgazdaságban való tájékozódáshoz
 87. Az amerikai gazdasági erőtér
 88. Úton az egységes Európa felé
 89. Az európai együttműködés alapjai
 90. Az Európai Unió magterületei
 91. A magterületek szomszédságában
 92. Az Európai Unió peremén
 93. Kelet-Ázsia erőterének központja: Japán
 94. K-, és DK-Ázsia újonnan iparosodott gazdaságai
 95. A világgazdaság "sárkánya", Kína
 96. Szoláris és földrajzi övezetesség 
 97. Forró trópusi éghajlati övezet
 98. Mérsékelt éghajlati övezet
 99. Hideg éghajlati övezet
 100. Hegyvidéki éghajlati övezetesség
 101. Csillagászati alapismeretek
 102. A vizek csoportosítása
 103. Térképészeti alapismeretek
 104. Litoszféra

7. osztály:

 1. Földtörténet összegző táblázat
 2.  A kőzetöv anyagai és a talaj
 3. A földövek (a geoszférák) és a litoszféralemezek
 4. A felszínformáló erők
 5. A Föld története
 6. Éghajlati alapismeretek
 7. A forró övezet
 8. A mérsékelt övezet
 9. A hideg övezet
 10. A hegyvidéki övezetesség
 11. A gazdaság értelmezése
 12. Pénzügyi alapismeretek
 13. A nemzetközi együttműködések
 14. Afrika
 15. Ausztrália
 16. A sarkvidékek
 17. A világtenger
 18. Amerika
 19. Ázsia
 20. Afrika elhelyezkedése, partvonala, népessége
 21. Afrika felszíne és tájai
 22. Afrika éghajlata
 23. Afrika gazdasága
 24. Ausztrália
 25. Amerika általános jellemzői
 26. Amerika kialakulása és felszíne
 27. Amerika éghajlata
 28. USA
 29. Afrika
 30. Ausztrália
 31. Amerika

Földtörténet, Afrika és Ausztrália:

 1. Földtörténet 
 2. Afrika általános jellemzői, nagyszerkezeti egységei, nagytájai, éghajlata és vízrajza
 3. Afrika gyarmatosítása, népességföldrajza, a busmanok és a tuaregek, az átmeneti öv mezőgazdasága Afrikában
 4. Afrika sivatagi területinek természeti és gazdasági jellemzői
 5. A Nílus hasznosítása
 6. Az afrikai szavannák és a Száhel jellemzői
 7. A Kongó-medence és a Guineai-partvidék jellemzői
 8. Dél-Afrika
 9. Ausztrália
 10. Óceánia 

Amerika és a sarkvidékek:

 1. Amerika részei, őslakosai és gyarmatosítása
 2. Dél-Amerika természetföldrajza és népességföldrajza
 3. Dél- és Közép-Amerika trópusi területei
 4. Argentína és Brazília
 5. Az Andok, Chile, mezőgazdaság az Andokban és Mexikó
 6. Észak-Amerika nagyszerkezeti egységei és nagytájai
 7. Észak-Amerika éghajlata
 8. Az USA népességföldrajza
 9. Az USA létrejötte és gazdasági élete
 10. Kanada
 11. A sarkvidékek jellemzői 
 12. A sarkvidékek népességföldrajza 

Ázsia:

 1. Ázsia természetföldrajza
 2. Ázsia népességföldrajza
 3. A Perzsa-öböl környéke
 4. Törökország
 5. India
 6. Az árasztásos rizstermesztés
 7. Japán
 8. Kína
 9. Közép-Ázsia
 10. Szibéria

8. osztály: 

Európa:

 1. Európa alapfogalmak
 2. Európa határai, tagoltsága és nagyszerkezeti egységei
 3. Európa éghajlata, növényzete és vízrajza
 4. Európa népei és nyelvei
 5. Európa Unió
 6. Észak-Európa országai, a Skandináv-hegyvidék és a lappok
 7. A jégkor hatásai Észak-Európában és a terület mezőgazdasága
 8. Az észak-európai országok együttműködése és gazdasági élete
 9. Észak-Európa
 10. Nyugat-Európa nagyszerkezeti egységei, éghajlata, mezőgazdasága és ipara 
 11. A Benelux államok
 12. Az Egyesült Királyság 
 13. Franciaország
 14. Nyugat-Európa
 15. Dél-Európa részei, lemezmozgásai és növénytakarója
 16. Dél-Európa éghajlata, mezőgazdasága és idegenforgalma
 17. A Pireneusi-félsziget
 18. Olaszország 
 19. A Balkán-félsziget görögországi része
 20. A Balkán-félsziget jugoszláv része
 21. Dél-Európa
 22. Kelet-Európa
 23. Közép-Európa

9. osztály: 

 1. Magyarország fekvése, határai, területe, felszíne és tájai
 2. Magyarország kőzetei I.
 3. Magyarország kőzetei II.
 4. Magyarország éghajlata
 5. Magyarország vízrajza
 6. A medence-jelleg érvényesülése hazánkban
 7. Az Alföld
 8. A Kisalföld
 9. A Nyugati-peremvidék
 10. A Dunántúli-középhegyvidék
 11. Az Északi-középhegység
 12. A Dunántúli-domb- és -hegyvidék
 13. Kőzetek leírásai 
 14. A Föld belső szerkezete 
 15. A lemeztektonika
 16. A hegységképződés
 17. A kőzetek

A Föld belső szerkezete:

 1. A gömbhéjas szerkezet kialakulása és a gömbhéjak eltérő tulajdonságai
 2. Az óceáni és a szárazföldi kéreg
 3. A kéreg hőmérséklete
 4. A köpeny és a mag

A lemeztektonika:

 1. A lemeztektonika lényege, tárgya és megalapozója
 2. A kőzetlemezek típusai
 3. A "távolódó" lemezmozgás
 4. A "közeledő" lemezmozgás
 5. Az elcsúszó lemezmozgás 

A hegységképződés:

 1. A hegységképződés szakaszai és folyamatai
 2. A bázikus magma
 3. A semleges magma
 4. A savanyú magma
 5. Az andezites-riolitos vulkanizmus
 6. A gyűrődés
 7. A vetődés

A kőzetek:

 1. A kőzetmegbontó folyamatok
 2. A hordalékszállítás
 3. A mészkő és a dolomit
 4. A szerves eredetű üledékes kőzetek
 5. A törmelékes üledékes kőzetek, a vegyi eredetű üledékes kőzetek és a tufák
 6. A metamorf kőzetek

A légkör felépítése:

 1. A légkör, mint geoszféra
 2. A légkör gázai
 3. A légkör szilárd anyagai
 4. A levegő rétegei

A levegő felmelegedése:

 1. A napsugárzás
 2. A levegő felmelegedését befolyásoló tényezők 
 3. A levegő felmelegedésének folyamata és az üvegházhatás
 4. A léghőmérséklet napi és évi járása
 5. A léghőmérséklet függőleges változása és a hőingadozások

A csapadék:

 1. A páratartalom
 2. A csapadékképződés
 3. A lebegő csapadék
 4. A hulló csapadék
 5. A talajmenti csapadék

A földi nagy légkörzés:

 1. A földi nagy légkörzés álló Föld esetén
 2. A földi nagy légkörzés forgó Föld esetén

A ciklon és az anticiklon:

 1. A ciklon
 2. Az anticiklon

Az időjárási frontok:

 1. A hidegfront
 2. A melegfront 

10. osztály: 

 1.  A légkör mint geoszféra
 2. A levegő felmelegedése
 3. A légnyomás és a szél
 4. A páratartalom
 5. A ciklonok és az anticiklonok
 6. A földi nagy légkörzés 
 7. A monszun
 8. Időjárási problémák
 9. Az időjárás és az éghajlat
 10. A vízburok
 11. Az óceánok és a tengerek
 12. A tengeráramlások
 13. A tengerjárás és a hullámzás
 14. A felszín alatti vizek
 15. A vízfolyások
 16. A tavak
 17. A szárazföldi jég
 18. A víz haszna és hasznosítása
 19. A vízgazdálkodás
 20. A földrajzi övezetesség 
 21. Az ENSZ
 22. Az államok, az országok
 23. A nemzetgazdaságok
 24. A gazdasági termelés
 25. A piacgazdaság
 26. A mezőgazdasági termelés
 27. A mezőgazdasági termelés típusai
 28. Az energiatermelés
 29. Az ipari termelés - a fordista termelési rendszer
 30. A posztfordista termelési rendszer - az elektronika forradalma
 31. Napjaink vezető ágazata, a szolgáltatási szféra
 32. Az információs gazdaság
 33. A pénzvilág alapfogalmai
 34. A pénzügyi szolgáltatások - a bankok és a tőzsdék
 35. A közlekedés
 36. Az idegenforgalom
 37. A globális világgazdaság
 38. A nemzetközi kereskedelem
 39. A regionális gazdasági integrációk
 40. A transznacionális vállalatok
 41. A nemzetközi tőkeáramlások
 42. Az adósságválság
 43. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank
 44. A világgazdaság földrajzi szerkezete
 45. A fejlett és fejlődő országok
 46. A világgazdaság vezető hatalma: az Amerikai Egyesült Államok
 47. Az Amerikai Egyesült Államok nemzetgazdasága
 48. Latin-Amerika
 49. Japán
 50. Kína
 51. India
 52. Az EU története
 53. Az Európai Unió intézményei és működése 
 54. Az EU gazdaságpolitikája 
 55. A Benelux államok gazdasága
 56. Nagy-Britannia gazdasága
 57. Franciaország gazdasága

A világgazdaság a 21. század küszöbén:

 1. Az állam és a piacgazdaság
 2. A gazdasági növekedés
 3. A nemzetközi kereskedelem
 4. A regionális gazdasági integrációk
 5. A transznacionális vállalatok 
 6. A pénz és a pénzforgalmazás
 7. A nemzetközi tőkeáramlások

A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása:

 1. A gazdasági termelés általános jellemzői
 2. A mezőgazdasági termelés
 3. Az energiatermelés
 4. Az ipari termelés
 5. Napjaink legfontosabb ipari ágazata, az elektronika
 6. A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra
 7. A közlekedés és az idegenforgalom

A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása:

 1. A világgazdaság földrajzi helyzete
 2. A fejlett és a fejlődő országok szerepe korunk világgazdaságában
 3. Törökország
 4. Egyiptom
 5. Japán
 6. Kína
 7. India
 8. Kuvait
 9. Latin-Amerika
Impresszum
Adatvédelmi szabályzat