Filozófia

Tananyag:

Filozófia! (9. oldal)

 1. A gondolkodástörténet "nagy" kérdései (13. oldal)
 2. Miként lehetséges tudás egy rajtunk kívül levõ világról? (15. oldal)
 3. Más tudatok (17. oldal) 
 4. Tudat és agy (lélek és test) problémája (18. oldal)
 5. A nyelv (21. oldal)
 6. Az akarat szabadsága (22. oldal)
 7. Az etika kérdése: helyes és helytelen (23. oldal)
 8. Igazságosság (27. oldal)
 9. Az elmúlás (28. oldal)
 10. Az élet értelme (31. oldal)
 11. Az objektivitás határai (32. oldal)
 12. A tudat (34. oldal)
 13. A szubjektív és az objektív (39. oldal)
 14. Objektív értékelmélet (46. oldal)

Etika! (51. oldal)

 1. Helyesen cselekedni (52. oldal)
 2. Etika Szókratész elött (53. oldal)
 3. Szókratész és platón (55. oldal)
 4. Arisztotelész (57. oldal)
 5. Arisztotelésztõl Kantig (58. oldal)
 6. Immanuel Kant (58. oldal)
 7. A gyakorlati ész kritikája (61. oldal)
 8. Az erkölcsiség fogalma - a jó akarat - a teljességgel jó ideája (61. oldal)
 9. A kategorikus imperatívusz - az erkölcsiség fogalma véges észlényekre alkalmazva (64. oldal)
 10. Az akarat autonómiája (68. oldal)

Mi az etika? (70. oldal)

 1. Metaetika (72. oldal)
 2. Kulturális relativizmus (72. oldal)
 3. Szubjektivizmus (73. oldal)
 4. Szupernaturalizmus (74. oldal)
 5. Intuicionizmus (75. oldal)
 6. Emotivizmus (75. oldal)
 7. Preskriptivizmus (76. oldal)
 8. Normatív etika (77. oldal)
 9. Kötelességetika (77. oldal)
 10. Konzekvencionalizmus (79. oldal)
 11. Narratív etika (80. oldal)
 12. Dekonstruktív etika (81. oldal)

Tartalmi problémák felé (81. oldal)

 1. Társadalomfilozófia mint etika (82. oldal)
 2. A pragmatizmus társadalometikája (84. oldal)
 3. Pragmatikus pozitivizmus, marxista dialektikus kriticizmusa (86. oldal)
 4. Individualizmus és kollektivizmus (89. oldal)
 5. John Rawls (1921-2002) (91. oldal)

Jelen Oldal nem tartalmaz jogsértő anyagot. Az Oldalon található némely hivatkozások (https://mek.oszk.hu) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. Az ilyen, Oldalunktól független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.    

Impresszum
Adatvédelmi szabályzat