A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1b4C_xZvk6YnwBWjfDFkYAWOeenYYC2l1?usp=sharing

Tantárgy adatlap letöltése:

Change to English

A tantárgy kódja: 2EB34NCK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): E-Business
A tantárgy neve (angolul): E-Business
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kis Gergely

A tantárgy szakmai tartalma:


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény:


Az értékelés módszere:


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve:


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat