Biztosítás


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 


A tantárgy kódja: 4OP13NAK17B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítás
A tantárgy neve (angolul): Insurance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A biztosítási alapismeretek elsajátítása jó alapot ad a közgazdasági alapképzés hallgatóinak a kockázatkezelési folyamat megismeréséhez, a társadalom- és magán-biztosítás különbözőségének megértéséhez. Az élet- és nemélet biztosítási ágak, továbbá a biztosítási ágazatok megkülönböztetése, a kockázat-elbírálás folyamatának áttekintése hasznos ismeret akkor is, ha később a kockázatok menedzselésével vagy a potenciális biztosítottak képviseletével foglalkoznak a hallgatók.


Évközi tanulmányi követelmények: kiselőadás választott témából


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: szóbeli vizsga


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat