Bevezetés a politikatudományba


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1pDWnjUR5-9i-8YJI6I9syxe3gwWiIdIi?usp=sharing


A tantárgy kódja: 7PO10NDV08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a politikatudományba
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Political Science
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: elmélet
Tantárgyfelelős tanszék: Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Török Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: Az előadás nem társadalomtudományi szakos hallgatók számára nyújt bevezetést a politika világába.


Évközi tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak átgondolása, az irodalmak tanulmányozása.


Vizsgakövetelmény: A kurzust egy írásbeli vizsgával teljesíthetik a hallgatók. A vizsgán egy rövid teszt mellett két téma kapcsán kell a hallgatóknak megfogalmazni a gondolataikat.
A kedvezményes tanulmányi renddel tanuló hallgatóknak is lehetőségük van ugyanezt a vizsgát teljesíteni.


Az értékelés módszere: A vizsga értékelésekor alapvetően két szempontot veszek figyelembe. Egyrészt azt, hogy a hallgató mennyire támaszkodott azokra az ismeretekre, amelyeket az előadásokon hallhatott, illetve amelyekről az irodalomban olvashatott. Másrészt pedig azt, hogy ezen ismeretek birtokában mennyire volt képes önálló gondolatokat megfogalmazni.


Tananyag leírása:
1. A politika felfedezése (bevezető előadás)
2. A politika természete (alapfogalmak)
3. A politikai tudás (elméletek, módszerek)
4. A politikai közösség (politikai kultúra, közvélemény, politikai gondolkodás)
5. A politikai vezetők
6. A politikai rezsimek (diktatúrák és demokráciák, rezsimek változása)
7. A politikai intézmények (törvényhozás, végrehajtás, ellenőrzés, igazságszolgáltatás, kormányformák)
8. A politikai választások (alapelvek, választási rendszerek)
9. A politikai pártok (pártfejlődés, típusok, pártrendszerek)
10. A politikai kommunikáció (nyilvánosság, média, napirend)
11. A politika megértése


Órarendi beosztás: Kedd 15.30-17.00


Kompetencia leírása: A hallgatók megismerik a politika és a politikatudomány legfontosabb alapfogalmait, elemzési módszereit, elméleti alapjait és vizsgálati területeit.


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat