A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1HJKwGlWOmgXr22cWEBy_TzgI-SsBom1q?usp=sharing

A tantárgy kódja: 4PU51NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bankismeretek
A tantárgy neve (angolul): Basics of Banking
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: Pénzügy szakirány - kötelező, Számvitel szakirány - választható
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Madar László

A tantárgy szakmai tartalma: A Bankismeretek tárgy során a hallgató egy bankszimulációs játék keretén belül ismerkedhet meg a bank működésének alapjaival. Kis csoportokban átveszik a hallgatók egy bank menedzsmentjének feladatait, és egy próbadöntést, és négy éles döntést hoznak bankjuk életéről, amely időtáv egy év eseményeit öleli fel.
A tárgy során a likviditásmenedzsment, az eszköz-forrás menedzsment, kockázatkezelés és árazás témaköreivel ismerkedhetünk meg részletesebben, és a szimulációs program keretében ki is próbálhatjuk a különböző döntéseink hatását.


Évközi tanulmányi követelmények: Előadás látogatás és géptermi foglalkozáson részvétel. A tantárgy aktív résztvételt igényel, külföldi teljesítése nem lehetséges.


Vizsgakövetelmény: A tantárgy értékelése az alábbi három részből áll össze:
• 60% a FinSim szimulációban elért eredmény alapján (ezen belül 1. döntés: 10%, 2. döntés: 20%, 3. döntés 30%, 4. döntés 40%), az éles játék során látható CAMEL értékelés alapján.
• 10% a gyakorlaton a csoportok beszámolói alapján (kiselőadás tartása az adott időszaki döntést bemutatva)
• 30% írásbeli vizsga az utolsó előadás időpontjában. A hallgatónak az írásbeli vizsgán minimum 50%-os eredményt kell elérnie.


Az értékelés módszere: Kombinált osztályzat:
0-50 % elégtelen
51-60 % elégséges
61-70 % közepes
71-80 % jó
81-100 % jeles


Tananyag leírása: 1. Előadás: A szimulációs játék alapjai, bejelentkezési, döntési tudnivalók
2. Előadás: Termékek, változó és fix kamatozás. Mérleg és mérlegegyezőség
3. Előadás: Likviditás
4. Előadás: Tőke/Bázel II
5. Előadás: Jövedelmezőség
6. Előadás: Dolgozat a tankönyv és előadások anyagából


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat