Adójog alapjaiA segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:
https://drive.google.com/drive/folders/12I82QynhHcjxj0Cp4ZaGKW2Lwg6QHThv?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2JO11NAV03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Adójog alapjai
A tantárgy neve (angolul): Basic of Tax Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Czoboly Gergely István

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy fő célja a hallgatóknak a mindennapokban használható, gyakorlati adójogi ismereteket adni, amelyek segítségével saját és cégük adózási problémáiról valós és megalapozott képet tudnak alkotni. További célok, hogy a hallgatók megismerkedjenek a főbb adópolitikai elvekkel, valamint az adózás társadalmi és gazdasági összefüggéseivel.
A tantárgy az alábbi adónemeket öleli fel: személyi jövedelemadó, társasági adó, EVA, KATA, KIVA, helyi adók, illetékek és az általános forgalmi adó. Ezen felül a tárgy az alapvető nemzetközi adózással kapcsolatos elvekbe és szabályokba enged bepillantást.


Évközi tanulmányi követelmények: -


Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga az előadáson elhangzottak és a megadott jogszabályok anyagából


Az értékelés módszere: 1-5-ig skálán


Tananyag leírása: Adózás fajtái, funkciói és gazdasági hatásai
Bérjövedelem adózása és a társadalombiztosítási járulékok, cafeteria
Ingó és ingatlan átruházásának adó és illeték szabályai
Tőkejövedelmek és befektetések adózása
A társaságok adózásának elmélete
Egyéni vállalkozó adózása
Társasági adó
EVA, KATA, KIVA
Helyi adók
Illetékek
Általános forgalmi adó
Bevezetés a nemzetközi adózásba
Bevezetés a transzferárazásba


Órarendi beosztás: Neptun hallgatói információ rendszer alapján


Kompetencia leírása: A tárgy elsajátítása után a hallgatók betekintést nyernek a legfontosabb adózási ismeretekbe és képesek lesznek az alapvető adózási intézmények felismerésére és használatára. A tantárgyat a megszerezhető kompetenciák alapján ideális alapot biztosít a specifikus adójogi kurzusok megalapozására, illetőleg kiegészítésére. Emellett az általános adójogi tanulmányaik felfrissítésére is megfelelő kereteket biztosít.


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Moodle-re feltöltött feladatok gyakorlaton való megoldása


Szak neve: Gazdálkodástudományi Kar szakjai


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat